Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Wykaz ulic

Poniżej publikujemy wykaz ulic, zgodny z Krajowym Rejestrem Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju, wchodzących w skład poszczególnych Osiedli. Umożliwi on sprawdzenie do jakiego Osiedla należy ulica, na której Autor planuje zlokalizować swój projekt obywatelski.

Aby wyszukać wystarczy wybrać na klawiaturze kombinację klawisz Ctrl + F i wpisać nazwę ulicy.

Zwracamy uwagę, iż niektóre ulice mogą przynależeć do kilku osiedli (należy wówczas sprawdzić numerację budynków).

TERYT - Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – jest to urzędowy rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie informatycznej.

Zasady i cele stosowania Krajowego Rejestru Terytorialnego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031).