Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Budowa Parku – Lapidarium

Identyfikator: OBB013. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Dariusz Gajny.

Szczegóły projektu

Projekt zakłada budowę Parku Lapidarium w którym zostaną wyeksponowane zabytkowe macewy i fragmenty nagrobków odkrywane na terenie miasta podczas prac budowlanych. Park Lapidarium składać będzie się z dwóch części - muru na którym zostaną zamocowane płaskie macewy oraz placu gdzie umieszczone zostaną większe elementy.

Budowa polegać będzie na remoncie fragmentu muru 86 mb z przystosowaniem do montażu elementów kamiennych 12 mb oraz przygotowaniem placu 160 m2 polegającym na wyrównaniu terenu (wywóz ziemi, gruzu oraz elementów betonowych), budowy stopni i wysypaniu nawierzchni żwirowej wraz z ustawieniem ławek na terenie parku.

Przewidziany jest również montaż tablicy informacyjnej.

Lokalizacja

Cmentarz Żydowski, ul. Cieszyńska 92

Aleksandrowice PGR: 584, 1122, 1121

Autor

Dariusz Gajny

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 200 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Projekt wraz z uzgodnieniami.: 10.000,00 zł
  2. Remont konserwatorski muru.: 90.000,00 zł
  3. Budowa schodów. : 40.000,00 zł
  4. Niwelacja terenu wraz z przygotowaniem podłoża.: 50.000,00 zł
  5. Montaż macew.: 15.000,00 zł
  6. Tablica informacyjna.: 2.000,00 zł
  7. Ławki 8 szt.: 8.000,00 zł

Opinia Zespołu Weryfikacyjnego

Kwota szacunkowa zweryfikowana przez Zespół Weryfikacyjny.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!