Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Młodzi łowcy androidów, czyli roboty edukacyjne w szkołach i przedszkolach

Identyfikator: OBB009. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Janusz Buzek.

Robot dla liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia.

Robot dla liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia

Robot dla szkół podstawowych.

Robot dla szkół podstawowych

Robot dla przedszkoli.

Robot dla przedszkoli

Szczegóły projektu

Cele projektu

Program Młodzi Łowcy Androidów… sprzyja rozwojowi zainteresowań oraz kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat poprzez wyposażenie przedszkoli oraz szkół podstawowych i średnich w modułowe zestawy służące konstruowaniu, programowaniu oraz sterowaniu robotami w oparciu o zasadę, że nauka przedmiotów ścisłych może być świetną zabawą. Zależy nam na:

 • zwiększeniu atrakcyjności edukacji przedszkolnej i szkolnej w Bielsku-Białej;
 • rozbudzeniu ciekawości poznawczej dzieci i młodzieży;
 • stymulowaniu intelektualnego rozwoju młodego pokolenia;
 • propagowaniu kultury innowacyjności;
 • propagowaniu kultury technicznej wśród dzieci i młodzieży;
 • zapoznaniu dzieci i młodzieży ze światem robotów i automatów;
 • nabywaniu przez grupę docelową umiejętności programowania i użytkowania robotów;
 • uczeniu poprzez atrakcyjną zabawę zasad mechaniki, automatyki i algorytmiki w sposób odpowiedni do poziomu intelektualnego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;
 • przygotowaniu młodego pokolenia do sprawnego funkcjonowania w realiach gospodarki cyfrowej.

Uzasadnienie projektu

Roboty i automaty wkroczyły niemal w każdy obszar działalności ludzkiej. Służą np. w przemyśle, rolnictwie, transporcie, medycynie, ratownictwie, a także w domu i dla rozrywki. Zwiększają efektywność i sprawność m.in. produkcji, przemieszczania ludzi i towarów oraz procedur z zakresu bezpieczeństwa i ochrony życia. Poprawiają komfort i jakość życia.

Według raportu  IFR (International Federation of Robotics) „World Robotics 2017” Polska jest daleko w tyle, jeśli chodzi o poziom robotyzacji. Średnio na świecie na każde 10 tys. pracowników przemysłu przypada 74 robotów. W Polsce jest ich zaledwie 32, tymczasem w  Niemczech - 322, na Słowacji - 151, w Czechach – 119, a na Węgrzech – 78. Zwiększenie ilości robotów i automatów w polskiej gospodarce jest nieuniknione, a zarazem stanowi warunek konieczny jej rozwoju i konkurencyjności na globalnym rynku. Jednocześnie wśród pracodawców cenione będą coraz bardziej umiejętności nie tylko biernego stosowania robotów, ale także ich konfigurowania i programowania. Warto te kompetencje rozwijać od najmłodszych lat, kiedy dzieci i młodzież naturalnie oraz przez zabawę oswajają się z otoczeniem cyfrowym.

W programie Młodzi Łowcy Androidów… nie chodzi tylko o nabywanie praktycznych umiejętności, które w przyszłości pomogą na rynku pracy. Podstawową ideą programu jest rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci i młodzieży, rozwój umiejętności logicznego, twórczego i przestrzennego myślenia, uczenie skupiania się,  konsekwencji i dążenia do celu, kształcenie umiejętności współdziałania w grupie oraz nauka przedmiotów ścisłych i technicznych w atrakcyjnej formie.

Kto skorzysta?

Program Młodzi Łowcy Androidów… ma charakter powszechny, to znaczy objęci nim będą wszyscy wychowankowie i uczniowie przedszkoli oraz szkół podstawowych i średnich prowadzonych przez miasto, to jest ok. 25 tys. młodych mieszkańców Bielska-Białej.

Robot dla liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia

Szkoły średnie otrzymają ramię robota Dobot Magician V2-Advanced Educational Plan albo analogiczne urządzenie innego producenta. Jest to proste w obsłudze, gotowe do pracy po wyjęciu z pudełka ramię robota o udźwigu do 0,5 kg. Urządzenie można kontrolować m.in. z portu USB lub bezprzewodowo z wykorzystaniem sieci WiFi i Bluetooth np. poprzez  smartfona i aplikację. Robot może spełniać wiele funkcji, posiada bowiem w zestawie końcówkę do druku 3D, laser, uchwyt markera, uchwyt ssący oraz chwytak.

Ilość robotów, które trafią do danej szkoły średniej będzie zależała od wielkości placówki. Przyjmuje się, że średnio będą to 2 zestawy.

Robot dla szkół podstawowych

Każda szkoła podstawowa prowadzona przez miasto Bielsko-Biała otrzyma zestawy LEGO MINDSTORMS EV3 albo analogiczne produkty innej firmy. Proponowane rozwiązanie łączy klocki z czujnikami elektronicznymi, serwomechanizmami i komputerową jednostką centralną pozwalającą m.in. na konstruowanie robotów i układów automatyki oraz na ich odpowiednie oprogramowywanie.

Zestaw został zoptymalizowany z myślą o stosowaniu w szkole lub na zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie mają możliwość budowania, programowania i testowania rozwiązań opartych na technologii i robotyce.

W zestawie znajduje się Inteligentna Kostka EV3 - komputer używany do sterowania silników robota i zbierania danych z podłączonych czujników. Posiada wsparcie dla technologii Bluetooth oraz WiFi, pozwala na programowanie robota i zawiera wbudowane narzędzia do akwizycji i wizualizacji danych pomiarowych.

Zestaw pozwala na: a) projektowanie i budowę programowalnych robotów z wykorzystaniem silników, czujników, przekładni, kół, osi i innych technicznych składników; b) rozumienie i interpretację dwuwymiarowych rysunków wykorzystywanych do budowy modeli trójwymiarowych; c) pracę metodami inżynierskimi: budowa, testowanie, korekcja błędów, poprawa projektu; d) zdobywanie praktycznego doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi matematycznych, np. szacowanie i pomiar wielkości fizycznych, analiza danych, wyznaczanie średniej oraz e) rozwój umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w zakresie języka technicznego i słownictwa naukowego.

Ilość zestawów, które trafią do danej szkoły średniej w ramach programu Młodzi Łowcy Androidów… będzie zależała od wielkości placówki. Przyjmuje się, że średnio będą to 4 zestawy.

Robot dla przedszkoli

Każde przedszkole prowadzone przez miasto wyposażone zostanie w zestawy składające się z robotów Wonder Dash (albo analogicznych innego producenta) oraz tabletów do programowania i sterowania robotami. Tablety będą mogły służyć także do innych ćwiczeń i zabaw.

Ilość zestawów, które w ramach programu Młodzi Łowcy Androidów… trafią do danego przedszkola będzie zależała od  wielkości placówki. Przyjmuje się, że średnio będą to 3 zestawy.

Robot posiada mnóstwo różnych czujników, reaguje na głos, potrafi odnajdywać przedmioty, porusza się i wydaje dźwięki. Sterowane odbywa się za pomocą kilku aplikacji do wyboru, najlepiej przy użyciu tabletu. Robot można łączyć z odpowiednimi zestawami LEGO.

Wdrożenie projektu Młodzi łowcy androidów…

 1. Zakup dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto zestawów służących konstruowaniu, programowaniu oraz sterowaniu robotami.
 2. Szkolenia dla wychowawców i nauczycieli z zakresu prowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem zakupionego sprzętu w ramach lekcji obowiązkowych oraz zajęć dodatkowych.

Przygotowanie przez chętnych nauczycieli i wychowawców autorskich programów zajęć warsztatowych z użyciem ww. zestawów w ramach lekcji obowiązkowych oraz zajęć dodatkowych.

Lokalizacja

Wszystkie przedszkola oraz szkoły podstawowe i średnie (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) prowadzone przez miasto Bielsko-Biała.

Autor

Janusz Buzek

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 656 700,00 zł

Części składowe zadania

 1. Zakup robotów dla szkół średnich (licea, technika i branżowe szkoły I stopnia) prowadzonych przez miasto
  25 placówek x średnio 2 roboty na placówkę x 5.999,00 zł brutto za zestaw: 299.950,00 zł
 2. Zakup zestawów klocków dla szkół podstawowych prowadzonych przez miasto
  27 placówek x średnio 4 zestawy na placówkę x 1.655,90 zł brutto za zestaw: 178.837,20 zł
 3. Zakup zestawów (robot i tablet) dla przedszkoli prowadzonych przez miasto
  43 placówki x średnio 3 zestawy na placówkę x (799,00 zł brutto za robota + 400,00 zł brutto za tablet): 154.671,00 zł
 4. Szkolenia dla wychowawców i nauczycieli z zakresu prowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem zakupionego sprzętu: 12.500,00 zł
 5. Przygotowanie przez chętnych wychowawców i nauczycieli autorskich programów zajęć warsztatowych z użyciem ww. zestawów: 10.000,00 zł

Opinia Zespołu Weryfikacyjnego

Kwota szacunkowa zweryfikowana przez Zespół Weryfikacyjny.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!