Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Modernizacja chodników i parkingów Osiedla przy ul. Grażyny w Bielsku-Białej

Identyfikator: OBB002. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Anna Szczygielska-Spyra.

Szczegóły projektu

Celem projektu jest stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych wykorzystując do tego teren zielony mieszczący się między szkołą a przychodnią przy ul. Grażyny oraz między szkołą a budynkami przy ul. Grażyny 6 oraz 4. Tworząc parking w tym miejscu zyskujemy 50 miejsc parkingowych.

Zakres projektu

1) Adaptacja terenu zielonego w okolicach budynku nr 5 i 9 na cele ciągów pieszo-jezdnych i miejsc postojowych w tym: utworzenie części terenu i wycinka drzew (3 topoli) pylących, wykonanie oświetlenia

2) Modernizacja i przebudowa nawierzchni sąsiadujących z terenem zielonym dróg i chodników, wydzielenie ciągów pieszo-jezdnych i miejsc postojowych dla samochodów osobowych, remont nawierzchni istniejących.

Lokalizacja

Parking będzie zlokalizowany przy Ośrodku Zdrowia na ul. Grażyny w Bielsku-Białej.

Autor

Anna Szczygielska-Spyra

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 452 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Projekt techniczny: 10.000 zł
  2. Adaptacja terenu zielonego 805,46 m2: 241.638 zł
  3. Modernizacja nawierzchni utwardzonych 1001,64 m: 200.328 zł

Opinia Zespołu Weryfikacyjnego

Kwota szacunkowa zweryfikowana przez Zespół Weryfikacyjny.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!