Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Sportowa Kamienica

Identyfikator: OBB020. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Robert Pysz.

Szczegóły projektu

Osiedle Kamienica jest jednym z największych terenów rekreacyjnych w Bielsku-Białej, oferującym mieszkańcom całego miasta możliwość uprawiania różnych form aktywności sportowej i turystycznej. Stanowi świetny punkt wypadowy na stoki Dębowca i Szyndzielni oraz na tereny spacerowe w Dolinie Gościnnej, wokół lotniska w Aleksandrowicach czy w kierunku Cygańskiego Lasu. Jednak w opinii wielu mieszkańców naszego miasta wciąż brakuje na tym terenie otwartych boisk do rekreacyjnego uprawiania gier sportowych. Dużym problemem jest także zbyt mała ilość miejsc parkingowych – istniejące pod stokami Dębowca parkingi są zdecydowanie niewystarczające, zwłaszcza w weekendy i w okresie wakacyjnym.

Projekt „SPORTOWA KAMIENICA” ma na celu uzupełnienie istniejącej w tym miejscu infrastruktury o ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjną, zawierającą: boisko do badmintona/mini-siatkówki, boisko do gry w bule (bulodrom), betonowe stoły do gry w tenisa stołowego, parking ogólnodostępny oraz małą architekturę (stojaki na rowery, wiaty, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie), które pozwolą w sposób wygodny i aktywny korzystać z uroków zielonych obszarów Bielska-Białej. Lokalizacja projektowanego parkingu umożliwi ponadto korzystanie z niego podczas licznych ogólnomiejskich imprez organizowanych przez Dom Kultury w Kamienicy.

Opis działań w ramach projektu:

1. Strefa sportowej rekreacji.

Zagospodarowanie terenu z nawierzchnią trawiastą oraz utwardzonymi ścieżkami dla użytkowników na działkach: 1273/4, 1276/1, 1276/2, obręb: Kamienica, przy ulicy Karpackiej nr 127 (teren Szkoły Podstawowej nr 23, obok hali sportowej), które obejmie: przygotowanie projektu i dokumentacji, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie nawierzchni trawiastej, wytyczenie i wykonanie ścieżek utwardzonych dla użytkowników, wytyczenie i przygotowanie boisk do badmintona/mini-siatkówki i gry w bule, instalację małej architektury (stoły do tenisa stołowego, stoliki do gry w szachy, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, wiata, oświetlen ie), nasadzenie zieleni. Charakterystyka: 1. trawiaste boisko do badmintona/mini-siatkówki ze słupkami i siatką, o wymiarach pola gry 13x6m (wymiar całkowity wraz z wybiegami – 15x8m); 2. boisko do gry w bule o podłożu naturalnym (ziemne), o wymiarach pola gry 14x4m; 3. dwa stoły betonowe do tenisa stołowego o rozmiarach 150x270cm; 4. cztery stoły betonowe z planszami do gry w szachy o rozmiarach 90x90cm.

2. Parking ogólnodostępny.

Budowa ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych na działkach: 1273/2, 1274/3, 1274/4, 1274/5, 1273/5, obręb: Kamienica, przy ulicy Karpackiej nr 123 (teren za strażnicą OSP w Kamienicy) oraz Karpackiej nr 125 (teren za MDK w Kamienicy), która obejmie: przygotowanie projektu i dokumentacji, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, instalację ogrodzenia i oświetlenia, wydzielenie strefy do okresowej dyspozycji OSP, instalację małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, wiaty).

Lokalizacja

Obiekty opisane w projekcie mają powstać u zbiegu ulic Karpackiej i Niwnej, na terenach należących do gminy Bielsko-Biała (nr działek: 1273/2, 1274/3, obręb: Kamienica), Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy (ul. Karpacka 123; nr działek: 1274/4, 1274/5, obręb: Kamienica), Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej (ul. Karpacka 125; nr działek: 1273/5, obręb: Kamienica) oraz Szkoły Podstawowej nr 23 w Bielsku Białej (Hala Sportowa, ul. Karpacka 127; nr działek: 1273/4, 1276/1, 1276/2, obręb: Kamienica).

Autor

Robert Pysz

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 490 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Budowa i wyposażenie "Strefy sportowej rekreacji": 140.000 zł
  2. Budowa parkingu ogólnodostępnego: 340.000 zł
  3. Przygotowanie projektów i dokumentacji: 10.000 zł

Uwagi

Podmioty współpracujące przy realizacji zadania:

  • Rada Osiedla Kamienica,
  • Szkoła Podstawowa nr 23 w Kamienicy,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy,
  • Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!