Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Video Test. Przegląd prac filmowych i wideo studentek i studentów uczelni artystycznych

Identyfikator: OBB010. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Adam Majiczek.

Szczegóły projektu

Video Test to przegląd prac uczelni artystycznych kształcących studentki i studentów w sztukach wizualnych, wideo i filmu. W przeglądzie będą uczestniczyli wybrani przez wykładowców studenci z zaproszonych przez organizatora uczelni oraz autorzy wyłonieni przez jury poza tą reprezentacją, na podstawie nadesłanych prac. Impreza ma ambicję stworzenia profesjonalnego przeglądu najnowszych trendów w sztuce filmowej i wideo pośród młodych artystów, a także promocję miasta Bielska-Białej jako miejsca otwartego na sztukę. Przegląd będzie trwał dwa dni i zostanie podzielony na otwarte prezentacje uczelni w dniu pierwszym i projekcje indywidualne wybranych przez jury prac w dniu drugim. Impreza odbędzie się w Galerii Bielskiej BWA, i zostanie poprowadzona przez profesjonalnego krytyka filmowego, którego zadaniem będzie także prowadzenie otwartej dyskusji z twórcami po każdej prezentacji. Podsumowaniem całości będzie publikacja w prasie branżowej. Organizator przeglądu zapewnia studentom i ich opiekunom koszty zakwaterowania i dojazdu by uczynić imprezę dostępną dla wszystkich młodych artystów bez względu na miejsce zamieszkania i dochody.

Video Test to święto młodych twórców i impreza, której celem jest zaktywizowanie bielskiego środowiska studenckiego. Ponadto nawiązuje ona do zapomnianej nieco tradycji filmowej naszego miasta, gdzie w przeszłości tętniły życiem Studio Filmów Rysunkowych czy nadal istniejący Dyskusyjny Klub Filmowy Kogucik. Video Test idealnie wpisuje się w dynamiczny charakter Bielska-Białej, jako miasta otwartego na sztukę i promującego znaczące wydarzenia artystyczne.

Lokalizacja

Galeria Bielska BWA

Autor

Adam Majiczek

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 41 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Przejazdy, zakwaterowanie + minicatering dla ok 50 uczestników: 20.000 zł
  2. Profesjonalny prowadzący + publikacja tekstu w prasie branżowej: 6.000 zł
  3. Koszty promocji (strona www, ulotki, plakaty + projekty graficzne): 7.000 zł
  4. Zabezpieczenie techniczne i administracyjne: 8.000 zł

Uwagi

Powyższy koszt nie obejmuje zaangażowania Galerii Bielskiej BWA w przegląd (kosztu wynajęcia sali, obsługi technicznej, amortyzacji sprzętu).

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!