Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Biała Śródmieście (0)

Niestety, aktualnie nie ma żadnych zgłoszonych projektów lub w wyniku przeprowadzonej weryfikacji nie ma żadnego projektu z opinią pozytywną. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami budżetu obywatelskiego.

Każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia, będzie mógł złożyć za pośrednictwem strony www lub bezpośrednio wniosek o realizację swojego projektu ogólnomiejskiego lub osiedlowego w ramach kwot przewidzianych w Budżecie Obywatelskim. Projekt zadania zgłasza się na odpowiednim formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, dostępnym na stronie www lub pobranym w wyznaczonych punktach Urzędu Miejskiego, w tym w punktach konsultacyjnych. Wniosek musi być poparty podpisami conajmniej 25 mieszkańców Bielska-Białej, którzy ukończyli 16 rok życia, a w przypadku projektu osiedlowego zamieszkujących w Osiedlu, którego projekt dotyczy.

więcej informacji

Projekty można było składać do 23 maja 2019