Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Remont ciągów pieszo-jezdnych w rejonie ul. Czystej i ul. Piotra Skargi

Identyfikator: 9-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Górne Przedmieście przez Piotr Cecerski.

Szczegóły projektu

Realizacja zadania będzie polegać na:

 • rozbiórce nawierzchni istniejącego chodnika z płyt betonowych 50x50 cm, wraz z obrzeżami – 107,8 m2
 • rozbiórce istniejącej drogi i placu manewrowego z trylinki wraz z krawężnikami – 326,1 m2
 • wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej w raz z obrzeżem gr. 6 cm – 107,8 m2
 • wykonaniu nawierzchni drogi i placu manewrowego z kostki betonowej wraz z krawężnikami – 326,1 m2
 • wykonanie profilowanie terenu w miejscu wyżej położonego chodnika z obniżeniem niwelety – 54 m3
 • wykonanie palisady betonowej wzdłuż chodnika – 40 m
 • wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko – 150 m3

 

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu pieszo-jezdnym poprzez wymianę nawierzchni.

Ciąg pieszo-jezdny obsługuje kilka nieruchomości w tym budynek należący do SM „Strzecha” w Bielsku-Białej ul. Czysta 1 oraz budynek wspólnoty mieszkaniowej na gruncie Gminy Bielsko-Biała przy ul. Piotra Skargi 8, oraz jeden budynek należący do osób fizycznych.

Lokalizacja

Zjazd z ul. Piotra Skargi w rejonie budynku nr 8, ciąg pieszo-jezdny w kierunku budynku przy ul. Czystej 1.

Działki nr 161/11 i 158/26

Autor

Piotr Cecerski

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 139 000,00 zł

Części składowe zadania

 1. Wykonanie remontu chodnika wraz z robotami towarzyszącymi – 107,8 m2: 30.000 zł
 2. Wykonanie remontu drogi wraz z robotami towarzyszącymi – 326,1 m2: 90.000 zł
 3. Wykonanie palisady betonowej wzdłuż chodnika – 40 mb: 7.500 zł
 4. Obsługa geodezyjna – 1 kpl.: 1.500 zł
 5. Sporządzenie dokumentacji technicznej – 1 kpl.: 10.000 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!