Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Ścieżka Zdrowia dla Przedszkola nr 30

Identyfikator: 12-OBB003. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Kamienica przez Joanna Balicka.

Szczegóły projektu

Projekt obejmuje przygotowanie terenu wraz z bezpiecznym podłożem w strefach newralgicznych dla bezpiecznego użytkowania  ścieżki zdrowia przez dzieci.

Ścieżka zdrowia jest doskonałym uzupełnieniem dla placu zabaw, urządzenia są zaprojektowane tak, aby w sposób szczególny rozwijały sprawność fizyczną, umiejętności motoryczne oraz koordynację ruchową. 

Chcemy, aby dzieci miały możliwość zdobywania tych kluczowych dla ogólnego rozwoju psychoruchowego umiejętności poprzez swobodną zabawę w ogrodzie.

Ścieżka zdrowia stanie się miejscem aktywnego spędzania czasu dla dzieci przedszkolnych, a po godzinach funkcjonowania placówki, również dla wszystkich chętnych dzieci.

Lokalizacja

Bielsko-Biała, ul. Karpacka 115, na obszarze działek wchodzących w skład terenu Przedszkola nr 30: 1172, 1173, 1174/4.

Autor

Joanna Balicka

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Przygotowanie terenu
  2. Bezpieczne podłoże
  3. Elementy "Ścieżki zdrowia"

Uwagi

W trakcie przygotowania i realizacji wnioskodawca zapewnia współpracę z miejską jednostką realizującą projekt w zakresie jego uzgodnienia, szczegółowego wyposażenia oraz ostatecznego wyglądu przedszkolnej ścieżki zdrowia.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!