Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

W zdrowym ciele, zdrowy duch. Tworzymy przestrzeń do kreatywnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i ułatwiamy dostęp rodziców do placówki

Identyfikator: 14-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Komorowice Krakowskie przez Marcin Kaczmarek.

Szczegóły projektu

Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni w ogrodzie przedszkolnym oraz stworzenie nowego, bezpiecznego miejsca do swobodnej i kreatywnej zabawy. Z uwagi na przewidywaną rozbudowę placówki, konieczne jest przygotowanie przestrzeni do zabawy w innym miejscu oraz doposażenie jej w dodatkowe urządzenia. Zaprojektowany teren umożliwi zabawę dla co najmniej trzech grup przedszkolnych (75 dzieci)

Planujemy stworzenie dwóch małych placów zabaw (wieże z dachem, balkonikami, zjeżdżalniami oraz tablicami kreatywnymi) na bezpiecznym podłożu, zamontowanie dużej piaskownicy z pokrowcem. 

Wybrukowanie ścieżki wzdłuż budynku – aby dzieci bezpiecznie mogły dojść do placów zabaw.

Z kolei przygotowanie powierzchni na kilka miejsc parkingowych – teren wyłożony kostką ażurową – pozwoli chociaż w niewielkim stopniu odciążyć parking dla mieszkańców osiedla oraz umożliwi swobodniejszy dojazd rodziców do przedszkola.

Przesunięcie i wykonanie bramy od strony "strefy rekreacyjnej" i miejsc parkingowych, ułatwi wjazd na teren posesji dużych pojazdów (zaopatrzenie, komunalne, pojazdy uprzywilejowane itp.) oraz samochodów osobowych. Powyższe rozwiązanie pozytywnie wpłynie także na bezpieczeństwo budynku (akty wandalizmu, wchodzenie na teren ogrodu po zamknięciu przedszkola).

Wykonanie szerokiej bramy od frontu, umożliwi swobodne wejście dla osób niepełnosprawnych i rodziców z wózkami dziecięcymi (należy tutaj wspomnieć, że budynek jest lokalem wyborczym), jednocześnie wpłynie na poprawę estetyki nie tylko przedszkola, ale i osiedla.

Projekt przygotowany dla Przedszkola nr 40 jest uzupełnieniem wieloletniej współpracy nad wszechstronnym rozwojem dziecka wespół z filią komorowickiego oddziału Książnicy Beskidzkiej. Całość projektu kierowana jest nie tylko do dzieci z naszej dzielnicy, ale także z terenu miasta Bielska-Białej.

Lokalizacja

ul. Komorowicka 338, nr działki 489/16 kopia mapy ewidencyjnej załączona do projektu

Autor

Marcin Kaczmarek

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 125 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Przestrzeń rekreacyjna - 89.500,00 zł
  2. Miejsca parkingowe z kostką ażurową - 18.000,00 zł
  3. Brama wejściowa, brama wjazdowa - 17.500,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!