Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Ratujemy, współpracujemy, działamy, uczymy – OSP Komorowice Śląskie

Identyfikator: 15-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Komorowice Śląskie przez Bartłomiej Szerszeń.

Szczegóły projektu

Projekt dotyczy zakupu rzutnika do szkoleń wraz z ekranem, który zostanie wykorzystany na zebrania rady osiedla, a także dla młodzieżowej drużyny pożarniczej i grupy operacyjnej strażaków. Poprzez działania, w których bierzemy udział, zakup sprzętu do ćwiczeń, zestawu fantomów wraz z ćwiczebnym defibrylatorem. Niezbędne jest doposażenie strażaków OSP Bielsko-Biała Komorowice Śląskie w sprzęt, kamerę termowizyjną, która umożliwia szybkie i dokładniejsze wykrycie źródła zagrożenia pożarowego, zakup środków ochrony osobistej strażaków-ratowników, w szczególności umundurowania specjalnego niezbędnego do pracy w czasie pożarów, wypadków samochodowych, klęsk żywiołowych. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ratowników oraz wykonywanych zadań przez druhów OSP. W znacznym stopniu pomoże nam stale podnosić kwalifikacje do wypełniania misji niesienia pomocy osobom potrzebującym tam gdzie życie i zdrowie ludzkie nie zna ceny.

Lokalizacja

Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko-Biała Komorowice Śląskie
Bielsko-Biała, ul. Katowicka 65

Autor

Bartłomiej Szerszeń

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 75 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Zestaw BLS/AED fantom-defibrylator: 2.150 zł
  2. Projektor wraz z ekranem: 3.000 zł
  3. Kamera termowizyjna: 10.000 zł
  4. Ubrania specjalne GOLD: 36.000 zł
  5. Hełmy strażackie Galet: 14.400 zł
  6. Buty specjalne: 9.450 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!