Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Matczyny zakątek

Identyfikator: 16-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Kopernika przez Wiesława Kliś.

Szczegóły projektu

W ramach projektu przewidziano zagospodarować skwer przy budynku nr 14, obok pomnika Matki Polki.

Proponuje się wykonać zagospodarowanie skweru w sposób umożliwiający wypoczynek zarówno bierny, jak i aktywny. Strefa wypoczynku biernego zostanie wyposażona w ławki, obsadzona zielenią niską, przewidziano ponadto klomby oraz alejkę umożliwiającą dojście do pomnika. W ramach projektu planowane jest także wykonanie strefy aktywności fizycznej dla osób dojrzałych montaż urządzeń fitness. Realizacja tego zamierzenia pozwoli na aktywny wypoczynek wszystkim chętnym, którzy w ramach relaksu, dla zdrowia i dobrego samopoczucia skłonni będą poćwiczyć.

Lokalizacja

Rejon skrzyżowania ul. Jesionowej i Wiśniowej, Dz. 486/160 I Dz. 486/172 Obręb Aleksandrowice.

Autor

Wiesława Kliś

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 150 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Przygotowanie dokumentacji technicznej: 15.000 zł
  2. Ukształtowanie terenu wraz z montażem urządzeń fitness i ławek: 80.000 zł
  3. Wykonanie dojść i alejek: 20.000 zł
  4. Zieleń niska w tym m.in. klomby + pielęgnacja i redukcja korony drzew istniejących: 25.000 zł
  5. Fontanna: 10.000 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!