Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Bezpieczne Leszczyny

Identyfikator: 17-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Leszczyny przez Jan Jurzak.

Szczegóły projektu

Doposażenie OSP Leszczyny w sprzęt i środki do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych takich jak pożary, powodzie wichury oraz inne miejscowe zagrożenia poprzez zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego i środków ochrony osobistej strażaka pozwoli na skuteczne usuwanie zdarzeń z zachowaniem bezpieczeństwa pracujących strażaków. Równocześnie spowoduje bardziej efektywne wykorzystanie w czasie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej większych zasobów osobowych jednostki OSP Leszczyny, co spowoduje udzielenie pomocy większej liczbie poszkodowanych w krótszym czasie.

Doposażenie w środki i sprzęt specjalistyczny spowoduje również możliwość zaangażowania większej ilości ratowników w czasie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie osielda Leszczyny, a także miasta Bielsko-Biała, znacznie zwiększy wartość bojową OSP Leszczyny co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Leszczyny oraz spowoduje zmniejszenie poniesionych strat w mieniu mieszkańców oraz instytucji, zakładów pracy znajdujących się na terenie osiedla Leszczyny.

Obecnie OSP Leszczny posiada 23 ratowników uprawnionych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych (grupa bojowa) w tym 8 ratowników medycznych. Nadmienić należy, że sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom osiedla Leszczyny i pozostałym mieszkańcom Bielska-Białej. Zadaniem gminy jest również wyposażenie w sprzęt i umundorowanie specjalne strażaków oraz zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej jaką jest jednostka OSP Leszczyny. W celu zabezpieczenia posiadanego mienia oraz nowo zakupionego sprzętu pożarniczego oraz dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w dzielnicy Leszczyny w rejonie strażnicy, w ramach projektu zostanie zakupiony i zamontowany system telewizji przemysłowej z rejestracją obrazu.

Lokalizacja

Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko-Biała Leszczyny

ul. Żywiecka 124A, 43-300 Bielsko-Biała

Autor

Jan Jurzak

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 107 500,00 zł

Części składowe zadania

W załączniku.

Opinia Zespołu Weryfikacyjnego

Kwota szacunkowa zweryfikowana przez Zespół Weryfikacyjny.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!