Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Sport, zdrowie, bezpieczeństwo w Lipniku

Identyfikator: 18-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Lipnik przez Renata Lejawka.

Szczegóły projektu

Projekt „Sport, zdrowie, bezpieczeństwo w Lipniku” łączy potrzeby mieszkańców Lipnika w zakresie większej dostępności do miejsc aktywności sportowej a także kulturalnej, poprzez doposażenie obiektów takich jak boisko sportowe i biblioteka. Jednocześnie pragnąc wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, na wypadek niebezpiecznych zdarzeń planuje się doposażyć w niezbędny sprzęt lokalną jednostkę OSP oraz umieścić w centrum Lipnika powszechnie dostępny defibrylator AED.

W ramach zwiększenia dostępności boiska i Terenów Rekreacyjnych „Pod Gaikami” planuje się wykonanie oświetlenia, co pozwoli na korzystanie z obiektu o kilka godzin dłużej. Szczególnie dotyczy to miesięcy jesiennych, kiedy szybko zapadający zmrok uniemożliwia korzystanie z tego terenu, mimo dogodnych warunków temperaturowych. Boisko jest bardzo oblegane przez dzieci i młodzież a także dorosłych, oświetlenie dałoby możliwość do zdecydowanie efektywniejszego wykorzystania tego obiektu. Zakłada się wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia. Wykonanie 6 lub 4 masztów oświetleniowych boiska oraz wykonanie doświetlenia Terenów Rekreacyjnych „Pod Gaikami”. Wymagany będzie też montaż rozdzielni głównej wraz z inteligentnym sterowaniem oświetleniem dostosowanym do pór aktywności na obiekcie. Po zakończeniu prac wymagane będzie uporządkowanie terenu.

W ramach zwiększenia dostępności biblioteki planuje się wyposażyć księgozbiór w nowości wydawnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych a także powiększyć ofertę filmów DVD, cieszących się dużą popularnością wśród czytelników Lipnika. Jednocześnie doposażenie biblioteki w nowe meble wpłynie pozytywnie na funkcjonalność i estetkę wnętrza.

W ramach wzmocnienia ochrony zdrowia w dzielnicy planuje się umieścić w centrum Lipnika powszechnie dostępny defibrylator AED. Urządzenie zostanie umieszczone w kapsule, dzięki czemu będzie dostępne 24h. Kapsuła jest oznakowana skrótem AED, błyskawicą w sercu oraz znakiem krzyża po prawej stronie. Umożliwia ona łatwy dostęp do urządzenia oraz jest odporna na czynniki takie jak światło, pogoda itp. Dokładna lokalizacja planowana jest przy wejściu do budynku domu kultury na zewnątrz, w widocznym miejscu. Przy MDK znajduje się parking więc nie ma problemu z dostępem do ww. lokalizacji.

Obok defibrylatora zostanie umieszczona tablica z ilustrowaną instrukcją jak skutecznie działać w razie konieczności udzielenia pierwszej pomocy. Istotnym elementem projektu będzie przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców Lipnika oraz pracowników MDK, uczniów itd. Dodatkowo informacja o lokalizacji defibrylatora zostanie umieszczona na stronach internetowych związanych z Osiedlem Lipnik oraz na mapie: http://www.ratujzsercem.pl/Map.aspx?address=bielsko-bia%C5%82a

W ramach wzmocnienia bezpieczeństwa w dzielnicy planuje się doposażyć lokalną jednostkę OSP w sprzęt wymagany podczas działań ratowniczo-gaśniczych, aby podnieść jej potencjał podczas działań. Doposażenie pozwoli zbliżyć się do spełnienia minimalnych wymagań wyposażenia samochodu GBA (średniego) w OSP zgodnych z rozporządzeniem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W częściach składowych zadania znajduje się tzw. kurtyna wodna, której nasza jednostka nie posiada. Latarki kątowe, które wpłyną na komfort pracy, oraz są one niezbędne podczas pożarów wewnętrznych czy też działań po zmroku. Zestaw pokrowców na ostre krawędzie wpłyną niewątpliwie na jakość oraz skuteczność działań z zakresu ratownictwa technicznego. Bosak dielektryczny oraz detektor prądu przemiennego – jest to sprzęt umieszczony w wymaganiach. Radiotelefony - wymagana ilość na samochodzie są to 4 szt. a posiadane są tylko 2 szt.

Lokalizacja

 1. Teren rekreacyjno-sportowy „Pod Gaikami” ul. Pomorska/ks. Brzóski
 2. Miejski Dom Kultury Lipnik, ul. Podgórna 29
 3. Książnica Beskidzka filia Lipnik, ul. Lipnicka
 4. OSP Lipnik, ul. Polna 7

Autor

Renata Lejawka

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 150 000,00 zł

Części składowe zadania

 1. Oświetlenie terenu rekreacyjnego „Pod Gaikami” (Projekt, zakup i montaż masztów, rozdzielnia wraz z inteligentnym sterowaniem, uporządkowanie terenu): 120.000 zł
 2. Nowości wydawnicze: 2.000 zł
 3. Filmy DVD: 1.000 zł
 4. Wyposażenie biblioteki: 5.000 zł
 5. Defibrylator AED: 5.000 zł
 6. Kapsuła: 1.200 zł
 7. Tablica informacyjna/instrukcja: 300 zł
 8. Montaż i szkolenie: 1.500 zł
 9. Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW52 – 1 szt.: 300 zł
 10. Latarka kątowa Survivor LED Ex- ATEX Streamlight – 4 szt.: 5.120 zł
 11. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie – 230 zł
 12. Bosak dielektryczny: 1.850 zł
 13. Radiotelefon nasobny – 2 szt.: 4.200 zł
 14. Detektor prądu przemiennego: 2.300 zł

Uwagi

Realizacja projektu została skonsultowana i uzyskała akceptację zarządców obiektów związanych z realizacją tj. biblioteki, domu kultury w Lipniku, BBOSiR oraz OSP Lipnik.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!