Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Remont istniejącego boiska wraz z wykonaniem dojścia i rekultywacją terenu na Osiedlu Piastowskim

Identyfikator: 22-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Piastowskie przez Henryk Hanzlik.

Szczegóły projektu

Realizacja zadania będzie polegać na:

 • rozbiórce nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska i terenu – 786 m2
 • rozbiórce istniejących schodów skarpowych – 68,9 m2
 • wykonanie boiska o wymiarach 16,0 x 11,0 m, o nawierzchni poliuretanowej – 176 m2
 • wykonanie ogrodzenia siatkowego boiska długości 62,0 m2
 • wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej w raz z obrzeżem gr. 6 cm – 43,4 m2
 • wykonaniu nawierzchni opaski chodnikowej szerokości 1 m wokół boiska – 58 m2
 • rekultywacja terenu poprzez nawiezienie ziemi urodzajnej oraz obsianie trawą – 577,5 m2
 • wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko – 100 m3

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez wykonanie remontu istniejącego boiska. Ponadto rekultywacja terenu, który obecnie jest placem asfaltowym, zadanie polegać będzie na rozbiórce asfaltu i przywiezieni ziemi urodzajnej wraz z obsianiem trawą.

Boisko posłuży mieszkańcom Osiedla Piastowskiego, w szczególności ulic Piastów Śląskich, Piastowskiej i Księcia Przemysława.

Lokalizacja

Istniejące boisko w rejonie budynku przy ul. Piastów Śląskich 16, na działkach nr 607/186; dz. 607/179; 607/151.

Autor

Henryk Hanzlik

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 149 000,00 zł

Części składowe zadania

 1. Wykonanie robót rozbiórkowych – 854,9 m2: 8.000,00 zł
 2. Wykonanie boiska 11 x 16 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem – 1 kpl.: 116.000,00 zł
 3. Wykonanie chodnika – 47,9 m2: 7.500,00 zł
 4. Wykonanie rekultywacji terenu poprzez nawiezienie ziemi urodzajnej oraz obsianie trawą – 577,5 m2: 9.000,00 zł
 5. Obsługa geodezyjna – 1 kpl.: 1.500,00 zł
 6. Sporządzenie dokumentacji technicznej – 1 kpl.: 7.000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!