Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Remont traktu pieszego na Osiedlu Polskich Skrzydeł na odcinku pomiędzy przychodnią zdrowia a ulicą Skrzydlewskiego wzdłuż budynku nr 9

Identyfikator: 23-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Polskich Skrzydeł przez Andrzej Dutka.

Szczegóły projektu

Projekt obejmuje remont traktu pieszego na osiedlu Polskich Skrzydeł na odcinku pomiędzy Przychodnią zdrowia a ulicą Skrzydlewskiego, wzdłuż budynku nr 9. W ramach przewidywanych robót planuje się na odcinku ok. 20 m zawęzić istniejący chodnik szer. 4,30 m do szerokości 2m, zaczynając od miejsca posadowienia lampy oświetlenia zewnętrznego usytuowanej przy wcześniej wyremontowanym trakcie, do schodów terenowych (3 stopnie ze zjazdem na wózki) i dalej wzdłuż budynku nr 9 kontynuować realizację traktu na szer. 2 m, aż do kolejnych schodów terenowych przy ul. Skrzydlewskiego. W celu realizacji powyższego zakresu niezbędne będzie skucie nawierzchni betonowej, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej na pow. ok. 175 m2, osadzenie obrzeży. Pozostałą powierzchnię ok. 150 m2 na której wcześniej funkcjonował chodnik należy ukształtować obsypać ziemią i posiać trawę.

Lokalizacja

Teren na dojściu pomiędzy przychodnią zdrowia na Osiedlu Polskich Skrzydeł a ulicą Skrzydlewskiego w Bielsku-Białej, przebiegający wzdłuż budynku nr 9 po PGR 259/13 i 259/164 oraz częściowo na niewielkim odcinku po PGR 259/27 stanowiącej własność wspólnoty mieszkaniowej Skrzydlewskiego 9. Obręb Aleksandrowice.

Autor

Andrzej Dutka

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 140 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Wykonanie dokumentacji: 10.000 zł
  2. Skucie nawierzchni na pow. ok. 325 m2, wykonanie schodów ze zjazdem (3 stopnie), wykonanie podbudowy i ułożenie kostki na pow. ok. 175 m2 oraz ułożenie obrzeży: 85.000 zł
  3. Wywóz i utylizacja gruzu: 20.000 zł
  4. Ukształtowanie terenu i obsianie trawą na pow. ok. 150 m2.: 25.000 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!