Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Remont drogi dojazdowej przy ul. Zwierzynieckiej w Bielsku-Białej

Identyfikator: 28-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Wapienica przez Adam Kieliba.

Szczegóły projektu

Zadanie obejmuje realizację I etapu robót – tj. wymianę nawierzchni drogi o pow. ok. 450 m2.   

W ramach realizacji przewidziano:

  • rozebranie istniejącej nawierzchni drogi wraz z krawężnikami i obrzeżami chodnikowymi
  • korytowanie
  • wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z utylizacją
  • wykonanie właściwej podbudowy
  • ułożenie kostki brukowej wielobarwnej 2 T o grubości 8 cm
  • osadzenie krawężników i obrzeży wzdłuż drogi i sięgaczy do altan śmietnikowych

Lokalizacja

Teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w Bielsku-Białej dz. 90/51 obręb Wapienica w rejonie budynków przy ul. Zwierzynieckiej 28, 26, 24 – etap obejmujący realizację robót na pow. ok. 450 m2

Autor

Adam Kieliba

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 150 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Projekt techniczny: 15.000 zł
  2. Roboty ziemne i brukarskie wraz z ułożeniem kostki brukowej na pow. ok. 450 m2 oraz osadzeniem krawężników i obrzeży: 125.000 zł
  3. Wywóz i utylizacja: 10.000 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!