Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Pracownia językowa na 6

Identyfikator: 29-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Wojska Polskiego przez Iwona Chmielewska.

Zdjęcie poglądowe

Szczegóły projektu

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej pracowni językowej składającej się z 24 stanowisk wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny, dzięki któremu będzie możliwe podniesienie efektywności nauczania, poprawienie warunków kształcenia oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów naszej szkoły.

Na przestrzeni lat zmieniła się metodyka nauczania i narzędzia wspomagające nauczanie, zwłaszcza nauczanie języków obcych. Tradycyjna nauka oparta na wykładzie i ćwiczeniach stała się mało atrakcyjna dla uczniów. Aby sprostać nowym wyzwaniom edukacyjnym i zaspokoić potrzeby współczesnego ucznia należy stworzyć miejsce, gdzie będą odbywały się atrakcyjne lekcje. Takim rozwiązaniem jest nowoczesna pracownia językowa umożliwiająca efektywną naukę języków obcych na wysokim poziomie, z zastosowaniem urządzeń multimedialnych.

Pracownia to niezastąpione rozwiązanie wspomagające naukę języków obcych w liczebnych klasach. Koncentruje uwagę uczniów, zmusza do skupienia i ćwiczeń. Umożliwia swobodny, głośny trening wymowy przez dialogi, udoskonalające mowę i przełamujące naturalny opór do rozmów w obcym języku. Nowoczesny sprzęt i oprogramowanie pracowni językowej pozwala na tworzenie różnych konfiguracji ćwiczeń:

• praca indywidualna z wybranym uczniem (możliwe jest błyskawiczne przełączanie się między uczniami),

• w grupach (jedna grupa pracuje z materiałem z płyty, druga prowadzi dialog z nauczycielem, uczniowie z włączonymi mikrofonami są słyszani przez pozostałych uczniów z grupy),

• praca w parach (uczniowie prowadzą dialog w parach, przy czym poszczególne pary nie słyszą się wzajemnie, nauczyciel ma możliwość podsłuchania dialogu dowolnej pary i włączenia się w niego)

Takie rozwiązanie pozwala na optymalne wykorzystanie czasu, ponieważ wszyscy uczniowie mogą wykonywać równocześnie ćwiczenia językowe. Nauczyciel może wybiórczo przysłuchiwać się dowolnie wybranym uczniom, włączać się i poprawiać ewentualne błędy. Tryb pracy w grupach pozwala nauczycielowi skoncentrować się na wybranej grupie uczniów, a pozostali uczniowie mogą w tym czasie pracować indywidualnie. Takie rozwiązanie ułatwi przyswajanie nowej wiedzy w stosunku do tradycyjnych metod nauczania. Indywidualny kontakt z nauczycielem lub rówieśnikami wesprze proces nauki oraz zintegruje cały zespół klasowy.

Wykorzystanie słuchawek w nauce języków obcych zachęci uczniów do aktywnego udziału w konwersacji. Odpowiednio dobrane oprogramowanie pracowni pozwoli nauczycielowi swobodnie dobierać uczniów, którzy będą ze sobą współpracować i prowadzić dialogi. Uczniowie nie będą musieli się przesiadać. Zajęcia w multimedialnej pracowni językowej pozwolą nauczycielowi na bezpośrednie i stosunkowo częste komunikowanie się z uczniem, a uczniom umożliwią aktywny udział w zajęciach, w tym także nieśmiałym, niepewnym poziomu swojej wiedzy, unikającym publicznych wystąpień na forum klasy.

Pracownia pomoże w wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci z uboższych rodzin zamieszkujących naszą dzielnicę, dając im możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych lekcjach języka angielskiego i niemieckiego. Nowocześnie wyposażona pracownia językowa umożliwi szkole udział w nowych interesujących projektach i ułatwi realizację już prowadzonych.

Zajęcia w nowoczesnej pracowni językowej będą mobilizacją dla młodych ludzi do nauki języków obcych. Dzięki temu będą się mogli starać o lepsze stanowiska pracy. Pracownia będzie wykorzystywana nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale także w czasie zajęć dodatkowych i kół zainteresowań. Z pracowni będą korzystać także nauczyciele chcący udoskonalać swoją znajomość języków obcych.

W razie potrzeby pracownia będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć popołudniowych dla dorosłych i innych osób ze społeczności lokalnej, co pozytywnie wpłynie na aktywizację i integrację środowiska lokalnego.

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte
ul. Józefa Rymera 2, 43-300 Bielsko-Biała

Autor

Iwona Chmielewska

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Pracownia ze słuchawkami: 70.000 zł
  2. Meble: 10.000 zł
  3. Elementy dodatkowe: 11.000 zł
  4. Prace remontowe: 9.000 zł

Uwagi

Do realizacji pracowni wybrana została firma Aktin sp. z o.o., która od kilkunastu lat specjalizuje się kompletowaniu gotowych rozwiązań przydatnych w placówkach edukacyjnych. Firma wykonała już ponad 350 pracowni językowych, realizowała projekty edukacyjne na terenie województwa śląskiego oraz program „Cyfrowa Szkoła”.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!