Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Wykonanie miejsc parkingowych, w tym dla osób z małymi dziećmi oraz niepełnosprawnych, obok pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej

Identyfikator: 29-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Wojska Polskiego przez Elżbieta Rosińska.

Szczegóły projektu

Projekt obejmuje wykonanie miejsc postojowych wzdłuż drogi dojazdowej obok pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej. Projektowane miejsca postojowe przewidziane są przede wszystkim dla osób z małymi dziećmi oraz z niepełnosprawnością. Ww. przy obecnym zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu mają trudności w korzystaniu z usług oferowanych w pawilonie.

Zakres prac to między innymi:

  • Wykonanie dokumentacji technicznej,
  • Częściowe zebranie skarpy, korytowanie, wykonanie podbudowy na pow. ok. 120 m2 z kostki brukowej wielobarwnej 2T o grubości 8 cm,
  • Wykonanie zabezpieczenia w postaci muru oporowego z gazonów lub pustaków betonowych wypełnionych kamieniem płukanym oraz ziemią,
  • Wywóz ziemi i gruzu, utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.

Lokalizacja

Teren zlokalizowany jest obok pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej na działkach 384/17, 384/41, 384/164 obręb Aleksandrowice.

Autor

Elżbieta Rosińska

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 146 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Wykonanie dokumentacji technicznej: 16.000 zł
  2. Roboty ziemne, w tym zebranie skarpy , korytowanie, wykonanie podbudowy , wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 2T o gr. 8cm na pow. ok. 150 m2, osadzenie (krawężników ) obrzeży, wywóz ziemi i gruzu oraz utylizacja materiałów z rozbiórki: 90.000 zł
  3. Wykonanie muru z gabionów lub pustaków betonowych – gazonów wypełnionych kamieniem płukanym oraz ziemią: 40.000 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!