Termin głosowania na projekty

Wszystkie projekty ogólnomiejskie i osiedlowe, które pozytywnie przeszły pełną weryfikację, biorą udział w głosowaniu.

Głosowanie odbędzie się w dniach od 21 września do 5 października 2020 r. (włącznie). W bieżącej edycji głosować można: 1) elektronicznie za pomocą specjalnie przygotowanego formularza na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego oraz 2) tradycyjnie za pośrednictwem karty do głosowania wydawanej w "Punktach Głosowania". Głosując elektronicznie można wykorzystać dowolne urządzenie z dostępem do Internetu np. komputer stacjonarny, laptop, smartfon, tablet.

Kto i jak może zagłosować

Każdy mieszkaniec Bielska-Białe (nie ma ograniczenia wiekowego) może wyrazić swoje poparcie poprzez zagłosowanie na jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt lokalny (osiedlowy), przy czym poparcie dla projektu osiedlowego (lokalnego) może wyrazić jedynie mieszkaniec Osiedla, którego projekt dotyczy.

Osoba, która najpóźniej w ostatnim dniu głosowania nie ukończyła 16 roku życia musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego / rodzica na przetwarzanie jej danych osobowych. Stosowną zgodę należy dołączyć do karty głosowania w głosowaniu tradycyjnym (będą dostępne w Punktach Głosowania), a w przypadku głosowania elektronicznego wystarczy zaznaczyć odpowiednią zgodę, która pojawi się na stronie internetowej jako element formularza głosowania.

Aby zagłosować elektronicznie niezbędne jest podanie numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany kod weryfikacyjny (autoryzacyjny) dla potwierdzenia głosu. Głosowanie elektroniczne wymaga wprowadzenia do formularza elektronicznego unikalnego kodu weryfikacyjnego (autoryzacyjnego) dostarczonego poprzez bezpłatną dla użytkownika wiadomość SMS na wskazany przez głosującego numer telefonu komórkowego.

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). 

Osoba głosująca zostanie poproszona m.in. o podanie, poza nr telefonu komórkowego, danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do formularza wyłącznie dla celów przeprowadzenia procedury głosowania i ogłoszenia wyników głosowania na pozytywnie zweryfikowane projekty.

Szczegółowe informacje dotyczące głosowania elektronicznego, organizacji i procedury głosowania zostaną podane w dziale "Aktualności".