Identyfikator: OBB006.
Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Jakub Nowak.

Szczegóły projektu

332 drzewa i 5 gałęzi

to projekt, który łączy w sobie to co Bielszczanie cenią najbardziej czyli przywiązanie do zieleni, sportu i historii. Pierwszy w historii BO projekt, który łączy potrzeby wielu osób oraz będzie realizowany w różnych częściach miasta.

Gałąź  0 - 332 drzewa - ma na celu posadzenie na terenie miasta (Bulwary Młodości, Park Słowackiego, skwery miejskie) 332 szt. drzew o obwodach pnia powyżej 25 cm i wysokości 300 cm takich jak lipy, graby, buki, dęby, lokalizowane na działkach należących do Gminy Bielsko-Biała po konsultacji z Wydziałem Gospodarki Miejskiej. Koszt jednostkowy zakłada zakup rośliny, koszt posadzenia oraz montażu palików.

Gałąź 1 - Stworzenie skweru przy ulicy Kochanowskiego ma na celu zabezpieczenie nieużytku obok potoku Kamienica. Do skweru doprowadzać będzie mostek, teren należy oczyścić, zbudować ścieżki wysypane korą lub zrębkami, ustawić ławki. Całość w formie jak najbardziej naturalnej. Pozostawić miejsca na nie zbieranie liści i patyków, bez urządzonego trawnika. W projekcie uwzględniona będzie roślinność podszytu, która dywanowo wypełni przestrzenie między drzewami.

Gałąź 2 - Budowa strefy do biegów przeszkodowych OCR.  Zakup, zamontowanie i utrzymanie na otwartej przestrzeni bramy treningowej do biegów przeszkodowych OCR o wymiarach 12m x 3m. Celem projektu jest odpowiedź na narastające zapotrzebowanie mieszkańców Bielska-Białej do samorealizacji i profesjonalizacji treningów zawodników OCR. Jak również propagowanie tego sportu wśród mieszkańców Bielska-Białej. Otwarta brama treningowa dałaby możliwość doskonalenia techniki osobom zaawansowanym, jak również możliwość nauki pokonywania przeszkód dla osób, które zamierzają rozpocząć swoją przygodę z biegami przeszkodowymi. Sport na świeżym powietrzu wpisuję się idealnie w cały projekt.

Gałąź 3 - Rozbudowa Skweru Marzeń - Budowa pergoli nad jedną z dróg skweru obrośniętej różami (lub innym efektownym pnączem). Rozbudowa pozwoli na jeszcze większe uatrakcyjnienie terenu dla mieszkańców oraz stworzenia cienia, który jest szczególnie cenny podczas coraz większych upałów.

Gałąź 4 - Budowa Parku – Lapidarium w którym zostaną wyeksponowane zabytkowe fragmenty nagrobków odkrywane na terenie miasta podczas prac budowlanych. Park – Lapidarium składać będzie się z dwóch części - muru na którym zostaną zamocowane płaskie macewy oraz placu gdzie umieszczone zostaną większe elementy.

Budowa polegać będzie na remoncie fragmentu muru 86 mb z przystosowaniem do montażu elementów kamiennych 12 mb oraz przygotowaniem placu 160 m2 polegającym na wyrównaniu terenu (wywóz ziemi, gruzu oraz elementów betonowych), budowy stopni i wysypaniu nawierzchni żwirowej wraz z ustawieniem ławek i tablicy informacyjnej na terenie parku. Historia na świeżym powietrzu wpisuję się idealnie w cały projekt.

Gałąź 5 - Stworzenie skweru przy ulicy Konarskiego ma na celu zabezpieczenie nieużytku obok potoku. Aktualnie tylko część terenu jest zagospodarowana. Projekt zakłada oczyszczenie działek, budowę ścieżek wysypanych korą lub zrębkami, ustawienie ławek. Całość w formie jak najbardziej naturalnej. Pozostawiona zostanie część na nie zbieranie liści i patyków, bez urządzonego trawnika. W projekcie uwzględniona będzie roślinność podszytu, która dywanowo wypełni przestrzenie między drzewami, oraz kompozycje roślin krzewiastych od strony ulicy Konarskiego.

Lokalizacja

Gałąź 0 - teren nieruchomości należących do Gminy Bielsko-Biała

Gałąź 1 - działka 1087/23 i 1087/71 obręb Kamienica

Gałąź 2 - działka 584/54 obręb Kamienica

Gałąź 3 - działka 384/17 obręb Aleksandrowice

Gałąź 4 - działka 584, 1122, 1121, 579/3 obręb Aleksandrowice

Gałąź 5 - działka 78, 77, 76, 75/2 obręb Dolne Przedmieście

Autor

Jakub Nowak

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 800 000,00 zł

Części składowe zadania

 1. Gałąź 0 - zakup z posadzeniem i opalikowaniem 332 drzew - 133.000 zł
 2. Gałąź 1 - projekt mostku oraz zagospodarowania terenu - 10.000 zł
 3. Gałąź 1 - budowa mostku oraz zagospodarowanie terenu - 150.000 zł
 4. Gałąź 2 - projekt - 7.000 zł
 5. Gałąź 2 - przygotowanie terenu - 30.000 zł
 6. Gałąź 2 - zakup i montaż urządzeń - 70.000 zł
 7. Gałąź 2 - utrzymanie techniczne na okres 3 lat - 10.000 zł
 8. Gałąź 3 - projekt - 10.000 zł
 9. Gałąź 3 - wykonanie - 110.000 zł
 10. Gałąź 4 - projekt - 10.000 zł
 11. Gałąź 4 - rekultywacja terenu, wywóz gruzu i ziemi - 30.000 zł
 12. Gałąź 4 - remont konserwatorski, wykonanie tablic, montaż ławek - 160.000 zł
 13. Gałąź 5 - projekt - 10.000 zł
 14. Gałąź 5 - wykonanie - 60.000 zł

 

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY

lub
Uzupełnij treść opisu: