Identyfikator: OBB008.
Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Marcin Litwin.

Szczegóły projektu

Misją projektu skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym, kształcących się w placówkach zarządzanych przez gminę Bielsko-Biała, jest powszechne, codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie języka angielskiego, dzięki wykorzystaniu systemu Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności.

Dwujęzyczność to cel, który jest rozumiany zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej. Z powszechną dwujęzycznością wiąże się prawdziwa zmiana standardów i wyrównanie szans wszystkim dzieciom kształcącym się w placówkach miejskich.  Wypracowane podstawy językowe w trakcie edukacji przedszkolnej  bezpośrednio wpłyną na zwiększenie poziomu i jakości kształcenia na dalszych etapach edukacji, dzięki czemu społeczność miasta Bielska-Białej stanie się dwujęzyczna.

Bilingwizm m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć (semantyczną i epizodyczną), pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, rozwija zdolności analityczne i empatyczne. Dwujęzyczne dzieci, a później dorośli osiągają lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej. Cechuje ich wyższa pozycja społeczna i materialna oraz – co chyba najważniejsze – lepsze zdrowie. Warto podkreślić, iż dwujęzyczność opóźnia o 5-6 lat skutki chorób neurologicznych takich jak Alzheimer i Parkinson.

Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Specjalnie przygotowane dwie serie edukacyjne: „Baby Beetles” oraz „Tom and Keri” w formie spirali językowej wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym.

W ramach projektu, nauczyciele wychowawcy oraz nauczyciele języka angielskiego zostaną wyposażeni we wszelkie niezbędne materiały dydaktyczne (dostęp do platformy edukacyjnej, scenariusze zajęć, materiały audio-wideo, pacynki lub maskotki, plakaty klasowe, karty obrazkowe, naklejki motywacyjne), a ich podopieczni w zeszyty ćwiczeń oraz materiały niezbędne do pracy w domu. Placówki otrzymają w ramach projektu sprzęt do zajęć. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych przełoży się na efektywne kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych wychowania przedszkolnego.

W proces nauczania języka angielskiego oprócz nauczycieli z kwalifikacjami do jego nauki będą włączeni również nauczyciele wychowawcy, którzy w sposób bierny podczas codziennych zajęć będą kodować z dziećmi poznawane treści. Takie rozwiązanie przyczyni się do skuteczniejszego utrwalenia przez dzieci języka, a nauczycielom bez kwalifikacji pozwoli zdobyć kompetencje językowe.  

Lokalizacja

Przedszkola publiczne na terenie miasta Bielska-Białej

Autor

Marcin Litwin

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 800 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli - 149.718,60 zł
  2. Zeszyty ćwiczeń dla dzieci - 153.317,81 zł
  3. Platforma do nauki domowej dla dzieci - 256.095,18 zł
  4. Szkolenia wdrażające - 12.300,00 zł
  5. Wyposażenie przedszkoli w materiały dydaktyczne - 34.391,20 zł
  6. Sprzęt (tablety plus głośniki bezprzewodowe) do placówek ze względu na ilość oddziałów - 194.177,21 zł

Uwagi

Międzynarodowy program powszechnej dwujęzyczności Dwujęzyczne Dzieci/Bilingual Future

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY

lub
Uzupełnij treść opisu: