Identyfikator: 1-OBB001.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Aleksandrowice przez Jerzy Gaweł.

Szczegóły projektu

  1. Odnowienie/modernizacja nawierzchni chodnika na odcinku od skrzyżowania ulicy Orzeszkowej z Mireckiego (punkt połączenia granic działek 934/6 i 939/1) do miejsca połączenia działek (798/68 i 798/69), to jest około 70 mb. Położenie nowej nawierzchni z kostki brukowanej oraz opaski z wyniesieniem krawężnika do około 12 cm w celu zabezpieczenia przed zalewaniem prywatnych posesji wodą z drogi.
  2. Istniejący chodnik dla pieszych, który znajduje się za ekranami akustycznymi, należy poprowadzić w kierunku posesji przy ulicy Orzeszkowej 2 (w prawo) oraz zastosować barierki chodnikowe typu U-12a (lub inne podobne zapobiegające bezpośredniemu wtargnięciu na jezdnię).
  3. Modernizacja nawierzchni istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Elizy Orzeszkowej od skrzyżowania tejże ulicy z ulicą Mireckiego do skrzyżowania ulicy Elizy Orzeszkowej z ulicą Szarotki i Babiogórską. Należy przy tym uwzględnić i wyodrębnić odcinki wymagające natychmiastowej modernizacji (po stronie numerów nieparzystych). Ponadto należy uwzględnić możliwości realizacji punktu 3 z dostępnością przeznaczonych do tego środków finansowych.
  4. Stworzenie wydzielonego miejsca z estetycznym brukiem i widocznym oznaczeniem dzielnicy Aleksandrowice – Hulanka wg załączonego szkicu.
  5. Usunięcie drzew typu Topola (Populus) zagrażających zdrowiu i życiu człowieka oraz dla poruszających się pojazdów znajdujących się w obrębie skrzyżowania ulic Orzeszkowej i Mireckiego i w sąsiedztwie Ronda Hulanka. Ponadto należy usunąć krzewostan, który będzie utrudniał powyższą realizację projektu.
  6. W miejscu zgodnym z wymogami dla stworzenia oznakowanego przejścia dla pieszych na ulicy Elizy Orzeszkowej od strony Mireckiego zaprojektować bezpieczne i oznakowane przejście (znaki poziome i pionowe). W przypadku braku możliwości stworzenia takiego przejścia od realizacji punktu 6 odstępuje się.

Lokalizacja

  1. Bielsko-Biała, Józefa Mireckiego - nr działki 691/53, 939/1, 798/1
  2. Bielsko-Biała, Elizy Orzeszkowej - nr działki 934/6 (dotyczy: do skrzyżowania ulicy Elizy Orzeszkowej z ulicą Szarotki i Babiogórską)

Autor

Jerzy Gaweł

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 280 000,00 zł

Części składowe zadania

Modernizacje w obrębie ulic Józefa Mireckiego i Elizy Orzeszkowej wg opisu projektu (punkty od 1 do 6) - 280.000 zł

Uwagi

Podana cena jest ceną orientacyjną.

Firmy wykonawcze zaproponowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w sposób przyjęty wg obowiązujących procedur lub inny spełniający wymogi.

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY - projekt ograniczony do realizacji zmniejszonego zakresu prac: tylko punkt 6c, czyli modernizacja nawierzchni istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Elizy Orzeszkowej od skrzyżowania tejże ulicy z ulicą Mireckiego do skrzyżowania ulicy Elizy Orzeszkowej z ulicą Szarotki i Babiogórską w zakresie wynikającym z wysokości środków z BO (szczegóły)

lub
Uzupełnij treść opisu: