Identyfikator: 3-OBB002.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Biała Krakowska przez Stanisław Gulan.

Szczegóły projektu

Zadanie obejmuje:

Modernizację ulic Osiedlowej i Wschodniej znajdujących się na Osiedlu Biała Krakowska a będących w bardzo złym stanie technicznym. Modernizacja obejmuje:

 • projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 • geodezyjną obsługę budowy,
 • rozebranie starej nawierzchni,
 • roboty ziemne wraz z transportem,
 • korytowanie i zagęszczenie podłoża,
 • wykonanie właściwej podbudowy,
 • wymianę krawężników,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki brukowej,
 • zieleń.

Lokalizacja

Ulica Osiedlowa od numeru 12 do ulicy Wschodniej odcinek o długości 150 m, działka 4280/224.

Ulica Osiedlowa od numeru 13 do ulicy Łąkowej.

Ulica Wschodnia od numeru 24 do ulicy Łąkowej.

Autor

Stanisław Gulan

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 280 000,00 zł

Części składowe zadania

 1. Organizacja ruchu na czas budowy - 1.000 zł
 2. Geodezyjna obsługa budowy - 4.500 zł
 3. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów (wraz z transportem) - 45.262,30 zł
 4. Roboty ziemne wraz z transportem - 20.778,45 zł
 5. Podbudowy - 87.577,50 zł
 6. Nawierzchnie - 70.849,50 zł
 7. Krawężniki i zieleń drogowa - 49.270,60 zł

Uwagi

Pozytywna opinia Rady Osiedla Biała Krakowska

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY

lub
Uzupełnij treść opisu: