Identyfikator: 6-OBB001.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Biała Wschód przez Grażyna Wątroba.

Szczegóły projektu

Opisy szczegółowe projektów w załącznikach.

Lokalizacja

Bielsko-Biała, 11 Listopada 40 - Dzielnicowa Biblioteka Publiczna

Chodniki: ul. Lermontowa - nr działki 4369/37, ul. Wyzwolenia - nr działek 4318/15 i 4280/222

Autor

Grażyna Wątroba

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 280 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Modernizacja biblioteki - 100.000 zł
  2. Remont chodników - 180.000 zł

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY

lub
Uzupełnij treść opisu: