Identyfikator: 7-OBB002.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Bielsko Południe przez Grzegorz Tymoszuk.

Szczegóły projektu

Bielsko Południe - zieleńce z historią w tle, to projekt, który ma na celu poprawić wizerunek osiedla przez upiększenie wybranych zieleńców. Chcemy, aby pięknie urządzone zieleńce cieszyły swym widokiem mieszkańców, były enklawą zieleni na osiedlu, a jednocześnie przybliżały mieszkańcom historię naszego osiedla przez umieszczenie na nich tablic z informacjami o miejscach historycznych z opisami i starymi rycinami.

Przybliżymy historię przemysłowej dzielnicy Bielska - Blichu (Żywieckiego Przedmieścia).

Projekt zakłada także remont tablicy upamiętniającej Dom Polski znajdujący się przy dawnej ul. Blichowej 40. Remont będzie obejmował wymianę płytek ceramicznych oraz odnowienie wizerunku Domu Polskiego z przygotowaniem zieleńca.

W pozostałych lokalizacjach zostaną wykonane zieleńce cieszące swym pięknem przez cztery pory roku.

Osiedle Bielsko Południe potrzebuje takich projektów jak ten, aby uświadomić mieszkańcom, że przy naszym udziale, ta pofabryczna przestrzeń może być piękna.

Lokalizacja

Projekt dotyczy kilku wybranych miejsc na terenie osiedla Bielsko Południe. Są to:

 1. tablica upamiętniająca Dom Polski przy ul. Partyzantów 42 (działka nr 273/8)
 2. pas zieleni na rogu ulic Partyzantów 58 i Piotra Czajkowskiego 4 (działka nr 1202)
 3. pas zieleni przy ul. Partyzantów 64a - przy tablicy pamiątkowej zajezdni tramwajowej (działka nr 310/18)
 4. pas zieleni wzdłuż ulicy Władysława Reymonta (działka nr 1281)
 5. teren zielony pomiędzy ulicą Młyńską 24 i 26 przy schodach wiodących na ul. Widok (działka nr 312/19)
 6. wyspa zieleni przy parkingu na ulicy Widok 12 (działki nr: 313/5, 384/45, 384/8 i 953)
 7. otoczenie siłowni plenerowej przy ulicy Grażyny 15 (działka nr 473/69)
 8. skwer u zbiegu ulic Michałowicza i Aleksandrowickiej przy tzw. pętli (działka nr 761/36)
 9. dojście do mostku łączącego ul. Kochanowskiego z ul. Kamienicką vis a vis budynku nr 37 (działka nr 1080/108)

Autor

Grzegorz Tymoszuk

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 180 000,00 zł

Części składowe zadania

 1. Naprawa cokołu tablicy pamiątkowej Domu Polskiego i uzupełnienie brakującej roślinności wokół pomnika - 10.000 zł
 2. Urządzenie zieleni przez rekonstrukcję trawników, nasadzenie drzew, krzewów ozdobnych, bylin i kwiatów - 145.000 zł
 • przy ulicy Władysława Reymonta na powierzchni około 84 m2
 • na powierzchni ok. 72 m2 przy ul. Piotra Czajkowskiego 4 - róg z ul. Partyzantów 58
 • około 64 m2 przy ul. Partyzantów 64 - dawnej zajezdni tramwajowej
 • około 30 m2 na "wyspie zieleni" przy parkingu przy ul. Widok 12
 • teren przy siłowni plenerowej przy ul. Grażyny 15
 • teren przy ul. Młyńskiej 24-26 przy schodach wiodących na ul. Widok - teren ok. 100 m2, utworzenie ścieżki z naturalnego kruszywa w miejscu przedeptu, umieszczenie ławki
 • skwer zieleni przy ul. Michałowicza / Aleksandrowickiej tzw. pętla o powierzchni ok. 600 m2
 • wejście na mostek łączący ul. Kochanowskiego z ul. Kamienicką nad potokiem Kamienickim

3. Mała architektura, w tym projekt i wykonanie 5 sztuk tablic informacyjnych - 5.000 zł

4. Projekt - 20.000 zł

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY - projekt ograniczony do realizacji zmniejszonego zakresu prac: bez remontu tablicy upamiętniającej Dom Polski przy ul. Partyzantów 42 z uwagi na podjęte już przez Miasto prace w tym obszarze

lub
Uzupełnij treść opisu: