Identyfikator: 8-OBB001.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Dolne Przedmieście przez Paweł Kluska.

Szczegóły projektu

Poprawa bezpieczeństwa pieszych, poprzez remont chodników w rejonie budynków przy ul. Starobielskiej 1,3; ul. Asnyka 4; ul. Czecha 3.

Lokalizacja

ul. Starobielska 1-3; ul. Asnyka 4; ul. Czecha 3. Dz. 845/26; 845/24

Autor

Paweł Kluska

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 180 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Dokumentacja projektowa - 10.000 zł
  2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm w zamian za nawierzchnię asfaltowo-betonową wraz z wymianą obrzeży - 127.000 zł
  3. Obsługa geodezyjna - 3.000 zł

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY

lub
Uzupełnij treść opisu: