Identyfikator: 12-OBB001.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Kamienica przez Jarosław Doliński.

Szczegóły projektu

W związku z tym, że w okolicy licznych istniejących oraz nowo powstających wspólnot mieszkaniowych przy ul. Grondysa, ul. Starzyńskiego i ul. Kolistej nie istnieje infrastruktura służąca rekreacji, proponuję stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy, a zwłaszcza rodziny z dziećmi i młodzież będą mogły spędzać aktywnie czas. Projekt pozwoli na utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji nie tylko dla mieszkańców pobliskich wspólnot mieszkaniowych, ale także dla wszystkich mieszkańców Kamienicy. Minipark rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Grondysa obejmowałby: uporządkowanie, ogrodzenie oraz drenaż terenu, częściowe utwardzenie kostką, wytyczenie ścieżek, ustawienie ławek, nasadzenie roślinności ozdobnej, budowę placu zabaw dla dzieci, ustawienie dwóch stołów do ping ponga oraz wykonanie mini boiska do koszykówki / siatkówki.

Lokalizacja

Nr działki: 1300/2; obręb: 246101_1.0009 Kamienica

Autor

Jarosław Doliński

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 280 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Uporządkowanie, ogrodzenie, drenaż terenu - 60.000 zł
  2. Utwardzenie kostką i wytyczenie ścieżek - 100.000 zł
  3. Ustawienie ławek, nasadzenia z roślinności ozdobnej - 30.000 zł
  4. Budowa placu zabaw dla dzieci - 35.000 zł
  5. Budowa mini boiska do koszykówki / siatkówki - 55.000 zł

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY (szczegóły)

lub
Uzupełnij treść opisu: