Identyfikator: 13-OBB001.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Karpackie przez Marcin Szpak.

Szczegóły projektu

Projekt zakłada stworzenie przyjaznej, artystycznej elewacji wybranych budynków. Jedną z inspiracji dla tego projektu jest istniejący już piękny mural "Kozica" pani Ilony Krieser na ścianie budynku Morskie Oko 23. Projekt mógłby być jego kontynuacją zachowując spójność artystyczną.

Jednak w odróżnieniu od muralu obejmującego tylko ścianę szczytową tym razem miałaby być to większa koncepcja. Realizacja byłaby całopowierzchniowa i najlepiej gdyby obejmowała więcej budynków tworząc szerszą kompozycję artystyczną. Takim przykładem jest znana już na całą Polskę piękna realizacja z elementami zwierzęco-roślinnymi z Wrocławskiego osiedla Gaj.

Osiedle Karpackie to ponad 50 budynków mieszkalnych i ponad 7 tyś. mieszkańców. Wydaje się, że wprowadzenie takiego plastycznego akcentu na naszych blokach mogłoby umilić czas mieszkańcom i zwiększyć wiezi z sąsiadami i z osiedlem. Co więcej tego typu śmiała koncepcja stanowiłaby doskonały przykład dla innych bielskich osiedli i szybko stałaby się wizytówką oś. Karpackiego.

Wydaje się, że idealnym miejscem mógłby być reprezentacyjny blok Doliny Miętusiej 3 - nie tylko mieszczący pocztę i wiele punktów usługowych, ale przede wszystkim bardzo mocno wyeksponowany przy wjeździe na osiedle ze skrzyżowania gen. Andersa x Doliny Miętusiej. Realizacja mogłaby również dotyczyć sąsiednich budynków Morskie Oko 25 czy Doliny Miętusiej 11. Szczegóły realizacji są oczywiście zależne od harmonogramu spółdzielni.

Lokalizacja

Bielsko-Biała, budynek przy ul. Doliny Miętusiej 3 oraz ewentualnie budynki przy ul. Morskie Oko25 i Doliny Miętusiej 11 - zależne od harmonogramu modernizacyjnego spółdzielni

Autor

Marcin Szpak

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 200 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Zorganizowanie konkursu i wyłonienie projektu wraz z honorarium dla artysty - 50.000 zł
  2. Wykonanie projektu - 150.000 zł

Uwagi

Po wstępnych rozmowach opiekę artystyczną i merytoryczną mogłaby objąć bielska galeria BWA.

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY - projekt ze zmienioną lokalizacją budynków (zmiana na budynki przy ul. Morskie Oko 2 i 4) oraz zmienionymi kwotami przeznaczonymi na części składowe zadania (szczegóły)

lub
Uzupełnij treść opisu: