Identyfikator: 14-OBB002.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Komorowice Krakowskie przez Marcin Kaczmarek.

Szczegóły projektu

Cel główny:

  • Podniesienie jakości i bezpieczeństwa realizacji zadań szkoły, wynikających z nauczania wychowania fizycznego oraz popularyzacji aktywnego stylu życia.
  • Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży poza salą gimnastyczną poprzez stworzenie warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do:

  • Zagospodarowania czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
  • Wspomagania aktywności sportowej oraz integracji dzieci i młodzieży a przez to przeciwdziałania zjawiskom agresji oraz uzależnień.

Lokalizacja

Teren Szkoły Podstawowej nr 29 im. J. Korczaka, ul. Czereśniowa 20, Bielsko-Biała

Autor

Marcin Kaczmarek

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 280 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i geodezyjne.
  2. Odwodnienie terenu / łamany drenaż.
  3. Budowa trójwarstwowej płyty.
  4. Budowa nawierzchni elastycznej z poliuretanu.

 

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY - z uwzględnieniem ograniczenia powierzchni płyty poliuretanowej (szczegóły)

lub
Uzupełnij treść opisu: