Identyfikator: 16-OBB001.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Kopernika przez Wiesława Kliś.

Szczegóły projektu

W ramach projektu przewidziano zagospodarować skwer przy budynku nr 14, obok pomnika Matki Polki.

Proponuje się wykonać zagospodarowanie skweru w sposób umożliwiający wypoczynek zarówno bierny, jak i aktywny. Strefa wypoczynku biernego zostanie wyposażona w ławki, obsadzona zielenią niską, przewidziano ponadto klomby oraz alejkę umożliwiającą dojście do pomnika. W ramach projektu planowane jest także wykonanie strefy aktywności fizycznej dla osób dojrzałych - montaż urządzeń fitness. Realizacja tego zamierzenia pozwoli na aktywny wypoczynek wszystkim chętnym, którzy w ramach relaksu, dla zdrowia i dobrego samopoczucia skłonni będą poćwiczyć.

Lokalizacja

Rejon skrzyżowania ul. Jesionowej i Wiśniowej, dz. 486/160 dz. 486/172 obręb Aleksandrowice

Autor

Wiesława Kliś

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 235 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Przygotowanie dokumentacji technicznej - 15.000 zł
  2. Ukształtowanie terenu wraz z montażem urządzeń fitness i ławek - 120.000 zł
  3. Wykonanie dojść i alejek - 40.000 zł
  4. Zieleń niska w tym m.in. klomby, zieleń wysoka - redukcja koron drzew - 30.000 zł
  5. Fontanna - 30.000 zł

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY - z projektu wyłączono budowę fontanny (szczegóły)

lub
Uzupełnij treść opisu: