Identyfikator: 18-OBB003.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Lipnik przez Dorota Dolata.

Szczegóły projektu

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Tak wiele mówi się o aktywności fizycznej, o tym, że jest ona potrzebna, o tym, że dzisiejsza młodzież zbyt mało przebywa na świeżym powietrzu. Wiek dojrzewania to wiek intensywnej nauki, rywalizacji, uczestnictwa w grupie, uczenia się życia w społeczeństwie. Stworzenie miejsca spotkań dla młodzieży i całych rodzin na świeżym powietrzu wydaje się być doskonałym rozwiązaniem.
Prowadzona od paru lat rozbudowa placu zabaw doprowadziła do instalacji różnorodnych elementów do zabawy, a boisko ze sztuczną nawierzchnią oferuje profesjonalne warunki do uprawniania sportu. Dla uwieńczenia efektu wskazane jest, aby cała przestrzeń placu boiska oraz rozległych przyległych terenów zielonych została w sposób estetyczny i bezpieczny UPORZĄDKOWANA i ZAGOSPODAROWANA. W tym celu proponuje się kompleksowe zaprojektowanie ładu przestrzennego całego terenu i wprowadzenie elementów porządkujących takich jak krawężniki lub placyki do rekreacji np. na kocyku czy spontanicznych gier podwórkowych. Planuje się wyznaczenie placyków dzięki odpowiednim nasadzeniom zieleni i wypełnieniu ich różnymi nawierzchniami np. placyk do rysowania farbą, placyk do skakania w gumę, placyk na kocyk, placyk na badmintona itp. Teren w zależności od zaprojektowanego przeznaczenia byłby objęty systematyczną opieką koszenia wskazanych placyków.
Teren wokół boiska zostałby dodatkowo wyposażony w elementy metalowe tak popularne dziś wśród młodzieży takie jak: drążki, drabinki, wysokie siedziska – stanowiące jednocześnie element do ćwiczeń gimnastycznych.
Planuje się również unormowanie gospodarki nad wodami opadowymi poprzez drenaż części terenu i podłączenie go do kanalizacji.
 

INTEGRACJA i WIELOPOKOLENIOWY CHARAKTER

Zaplanowany Teren Rekreacyjny „Pod Gaikami” znajduje się na granicy Lipnik-Straconka i jest on trasie na Straconka (Bulwary) przez Lipnik do Złotych Łanów, a więc rekreacyjnej trasie dla pieszych (uprawiających np. Nordic Walking) czy rowerzystów, a także turystów zmierzających na górskie szlaki Beskidu Małego. To miejsce do uprawiania sportów, ale i spotkań z ludźmi. Jest to teren otwarty, dlatego w zasadzie każdy mieszkaniec Bielska-Białej może z niego skorzystać.
Założeniem powstającego terenu jest jego wielopokoleniowy charakter. Teren ten ma służyć mieszkańcom w każdym wieku.
 

BEZPIECZEŃSTWO

Ważnym aspektem funkcjonowania społeczności lokalnej jest bezpieczeństwo. W związku z tym należy się wsparcie lokalnej jednostki OSP. Projekt zakłada zakup 20 kompletów 3 częściowych ubrań specjalnych w kolorze piaskowym oraz 20 hełmów. Zakup ten ma poprawić bezpieczeństwo strażaków oraz komfort ich pracy podczas działań. Dzięki temu będziemy mogli wypełniać swoje zadania podczas działań szybciej i dokładniej. Wielu strażaków lokalnej OSP posiada hełmy starego typu, które są znacznie cięższe w porównaniu do tych, które są obecnie na rynku oraz wyeksploatowane. Ubranie składa się ze spodni, kurtki lekkiej stosowanej podczas miejscowych zagrożeń czy niewielkich pożarów oraz kurtki ciężkiej stosowanej podczas dużych i trudnych pożarów. Tkanina w kolorze piaskowym charakteryzuje się wyższą odpornością na działanie ciepła oraz substancji chemicznych ze względu na brak farbowania. Jasny kolor oraz większa ilość taśm odblaskowych sprawia, iż strażacy są bardziej widoczni podczas działań. Istotną sprawą w kwestii koloru jest również to, że na jasnym kolorze widać zanieczyszczenia, których na obecnie posiadanych ubraniach nie widać. Jest to ogromna zaleta, gdyż zanieczyszczenia popożarowe to bardzo niebezpieczne substancje rakotwórcze, których należy jak najszybciej po pożarze się pozbyć poprzez odpowiednie pranie.
 
Projekt zakłada połączenie ważnych aspektów: ład, rekreacja, bezpieczeństwo, aktywność, wszystko to składa się na integrowaną dzielnicę - zintegrowany Lipnik.
 

Lokalizacja

Teren rekreacyjny "Pod Gaikami" (teren przy ul. Ks. Brzóski i Pomorskiej obok obecnego placu zabaw oraz wielofunkcyjnego boiska) - działki nr 1300/343

OSP Lipnik - Bielsko-Biała, ul. Polna 7 - działka nr 1055/4

Autor

Dorota Dolata

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 280 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Koncepcja zagospodarowania terenu - 5.000 zł
  2. Projekt wykonawczy dla części terenu - 15.000 zł
  3. Drenaż części terenu - 60.000 zł
  4. Prace w celu uporządkowania terenu - 30.000 zł
  5. Wyposażenie terenu w elementy do rekreacji - 50.000 zł
  6. 20 kompletów ubrań specjalnych - 86.521 zł
  7. 20 hełmów  - 33.479 zł

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY - projekt ze zmienioną lokalizacją: oprócz działki nr 1300/343 zaproponowano działkę nr 1300/537 (szczegóły)

lub
Uzupełnij treść opisu: