Identyfikator: 19-OBB002.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Mieszka I przez Przemysław Olek.

Szczegóły projektu

Skomunikowanie placu zabaw na Os. Mieszka I (obiektu miejskiego) dla ruchu pieszego z ulicą Krzywoustego (w miarę możliwości bez barier architektonicznych).

Lokalizacja

Wzdłuż (po zewnętrznej stronie) ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 2 na działce miejskiej nr 772/129, pasem o szerokości ok. 3 metrów prowadzącym od chodnika wzdłuz ul. Krzywoustego do granicy z działką nr 772/126 (plac zabaw), i z kontynuacją do wyczerpania środków na działce nr 772/126 w stronę wschodniej furtki placu zabaw (jak na załączonym planie sytuacyjnym).

Autor

Przemysław Olek

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 280 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Prace projektowe - 20.000 zł
  2. Rozbiórka betonowych pozostałości starego ogrodzenia, prace ziemne, w tym odprowadzenie wód opadowych - 50.000 zł
  3. Palisada betonowa lub mur oporowy na długości ok. 80 m - 90.000 zł
  4. Podbudowa i nawierzchnia z kostki ok. 240 m2 - 90.000 zł
  5. Oświetlenie typu parkowego - 30.000 zł

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY

lub
Uzupełnij treść opisu: