Identyfikator: 19-OBB001.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Mieszka I przez Jakub Urbaniec, Aneta Kupczak.

Szczegóły projektu

Wykonanie na terenie szkoły miasteczka ruchu drogowego wraz z grami podwórkowymi na terenie byłego boiska szkolnego o wymiarach 20x30 metrów i wykonanie nowego skoku w dal oraz remont schodów i chodnika doprowadzającego do obiektów.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół, przedszkoli i rodzin z dziećmi oraz mieszkańców, którzy są uczestnikami ruchu drogowego, zarówno piesi i kierujący pojazdami. Da ono duże możliwości właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego [korzystania] z dróg, będą mogli uczyć się poruszania po drogach w charakterze pieszych oraz kierujących pojazdami jednośladowymi.

Wymiana starych ławek oraz remont schodów w komunikacji pieszej na terenie osiedla.

Lokalizacja

Szkoła podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej 43-300 Bielsko-Biała ul. Asnyka 30 (dawne Gimnazjum nr 16) oraz teren osiedla Mieszka I

Autor

Jakub Urbaniec, Aneta Kupczak

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 280 000,00 zł

Części składowe zadania

 1. Wykonanie podłoża, kostka betonowa bez fazy 600 m- 120.000 zł
 2. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe 20x30 m2. Oznakowanie pionowe 30 szt. znaków drogowych mobilnych wg projektu - 23.124 zł
 3. Montaż dwóch słupków mobilnych umożliwiających rozwieszenie siatki do gier - 5.000 zł
 4. Pięć gier podwórkowych - premarki z masy termoplastycznej - 9.471 zł
 5. Podkład pod gry podwórkowe z dwuskładnikowej masy chemoutwardzalnej - 4.305 zł
 6. Naprawa schodów - 2 szt., z poręczami - dojście od parkingu i zejście na płytę boiska - 15.000 zł
 7. Wykonanie chodnika doprowadzającego do obiektów sportowych według załączonej mapki - 40.000 zł
 8. Montaż dwóch ławek oraz jednego kosza na śmieci na terenie miasteczka ruchu drogowego - 7.000 zł
 9. Wykonanie rozbiegu (25mx1,3m) wraz z robotami ziemnymi, podbudową, obrzeżami i nawierzchnią wynosi 676,50zł/m2 x 32,5m2 - 21.986,25 zł
 10. Koszt wykonania zeskoczni wynosi 246zł/m2 x 20m2 - 4.920 zł
 11. Pokrowiec na piaskownicę - 2.000 zł
 12. Wymiana starych ławek na terenie osiedla Mieszka I - 10 sztuk, miejsca wskazane przez autorów - 22.193,75 zł
 13. Remont schodów łącznik pieszy między ul. Mieszka I, a ul. Spokojną według załączonej mapki - 5.000

Uwagi

Współpraca z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 3

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY - z projektu wyłączono wymianę starych ławek (szczegóły)

lub
Uzupełnij treść opisu: