Identyfikator: 21-OBB002.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Mikuszowice Śląskie przez Jakub Nowak.

Szczegóły projektu

Cel projektu

Celem projektu jest odpowiedź na narastające zapotrzebowanie mieszkańców Bielska-Białej do samorealizacji i profesjonalizacji treningów zawodników OCR, jak również propagowanie tego sportu wśród mieszkańców Bielska-Białej poprzez budowę stałej ogólnodostępnej trasy do biegów przeszkodowych.

Założenia projektu

Projekt zakłada wytyczenie pętli biegowej na odcinku pętla autobusowa lini nr 1 w Cygańskim Lesie do bielskich Błoni i z powrotem do skoczni. Wzdłuż trasy przewidziane jest rozlokowanie najbardziej klasycznych przeszkód spotykanych na wydarzeniach typu Runmageddon czy Spartan Race czyli: równoważnia, podwieszona lina, pętla z obciążeniem, małpi gaj, ściana z opon, ściana 3m, poręcze szerokie i wąskie czy wyciąganie trylinki. Dokładny opis każdej z przeszkód można znaleźć na stronie runmageddon.pl/ptrzeszkody.

Dodatkowo projekt przewiduje postawienie 3 tablic informacyjnych o dostępnych trasach (okolice pętli linii autobusowej nr 1, okolice skoczni oraz okolice bielskich Błoni) z mapką trans, opisem kilometrowym i nazwami przeszkód na trasie. Każda przeszkoda powinna być opatrzona numerem i dokładnym opisem jak wykonać zadanie. Szacuje się umieszczenie na trasie 20-35 przeszkód. 

Lokalizacja

Obręb Cygańskiego Lasu - od pętli autobusowej do skoczni oraz bielskich Błoni. Działki: 214/4, 215/2, w obrębie 35, 894/40 w obrębie 23.

Autor

Jakub Nowak

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 280 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Wykonanie projektu - 15.000 zł
  2. Zakup i wykonanie przeszkód - 190.000 zł
  3. Wykonanie tablic informacyjnych o trasach - 6.000 zł
  4. Wykonanie tablic opisujących przeszkodę - 24.000 zł
  5. Utrzymanie przez 3 lata - 45.000 zł

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY - projekt ze zmienioną lokalizacją: przebieg trasy OCR wykorzystuje istniejące trasy biegowe w Cygańskim Lesie (szczegóły)

lub
Uzupełnij treść opisu: