Identyfikator: 22-OBB001.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Piastowskie przez Henryk Hanzlik.

Szczegóły projektu

Wymiana nawierzchni z trylinki na kostkę brukową, wymiana krawężników wraz z regulacją wpustów ulicznych ul. Księcia Przemysława.

Lokalizacja

ul. Księcia Przemysława; dz. 607/194

Autor

Henryk Hanzlik

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 280 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Dokumentacja projektowa - 10.000 zł
  2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w zamian za trylinkę wraz z wymianą krawężników. Regulacja wpustów ulicznych - 265.000 zł
  3. Obsługa geodezyjna - 3.000 zł

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY - po weryfikacji zwiększono kwotę na realizację zadania (szczegóły)

lub
Uzupełnij treść opisu: