Identyfikator: 23-OBB001.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Polskich Skrzydeł przez Bogusław Pysz.

Szczegóły projektu

Projekt obejmuje remont traktu pieszego na osiedlu Polskich Skrzydeł na odcinku pomiędzy ulicą Ikara a budynkiem Rady Osiedla. Niezbędne będzie rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej na powierzchni 243 m2, osadzenie obrzeży.

Lokalizacja

Teren pomiędzy ul. Ikara a pawilonem przy ul. Trzech Diamentów 8 w Bielsku-Białej na działkach 259/8, 259/12, 259/38, 259/37 obręb Aleksandrowice

Autor

Bogusław Pysz

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 150 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Wykonanie dokumentacji - 10.000 zł
  2. Skucie nawierzchni na powierzchni 243 m2, wykonanie podbudowy i ułożenie kostki oraz obrzeży na 243 m2 - 100.000 zł
  3. Wywóz i utylizacja gruzu - 20.000 zł

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY - po weryfikacji zwiększono kwotę na realizację zadania

lub
Uzupełnij treść opisu: