Identyfikator: 25-OBB001.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Stare Bielsko przez Halina Ferens.

Szczegóły projektu

Projekt zakłada budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie przylegającym do Szkoły Podstawowej Nr 31 w Bielsku-Białej od ul. Zapłocie Duże.

Utworzenie parkingu ułatwi rodzicom parkowanie samochodów w czasie odwożenia oraz odbierania dzieci ze szkoły. Inwestycja ma na celu przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci. Obecnie rodzice wjeżdżają samochodami na teren szkoły zajmując miejsca postojowe przeznaczone dla pracowników szkoły, bądź parkują na chodniku po obu stronach ulicy, uniemożliwiając swobodny przejazd innym samochodom. Tym samym stwarzają duże niebezpieczeństwo wypadków z udziałem dzieci. Sytuacje łagodzą częste interwencje Straży Miejskiej.

Lokalizacja

Bielsko-Biała, ul. Zapłocie Duże 1 - Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Jana Kochanowskiego

Autor

Halina Ferens

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 155 000,00 zł

Części składowe zadania

Szczegółowy kosztorys w załączniku

Uwagi

Pozwolenie na wycinkę zieleni Marszałka Województwa Śląskiego

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY - po weryfikacji zwiększono kwotę na realizację zadania

lub
Uzupełnij treść opisu: