Identyfikator: 25-OBB002.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Stare Bielsko przez Wojciech Krzysztyniak.

Szczegóły projektu

1. Dom Kultury Stare Bielsko

Celem projektu jest poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy Stare Bielsko poprzez organizację cyklu otwartych, ogólnie dostępnych imprez o charakterze plenerowym oraz zamkniętym, w szczególności: koncertów, prelekcji, spotkań cyklicznych jak i okazjonalnych (Dzień Dziecka, Seniora, Mikołajki ...), konkursów, turniejów, przeglądów oraz dofinansowanie imprez odbywających się na terenie dzielnicy. Dzięki pozyskanym środkom organizacja tych przedsięwzięć nabierze jeszcze większego rozmachu, czego wynikiem będzie większa atrakcyjność wydarzeń oraz bezpłatna dostępność do dóbr kultury mieszkańców Starego Bielska.

2. Przedszkole nr 23

Plac rekreacyjno-sportowy o wymiarach 20x10 (200m2 dla dzieci przy Przedszkolu nr 23 w Bielsku-Białej. Plac rekreacyjno-sportowy uatrakcyjni dzieciom bezpieczny pobyt w ogrodzie. Można przeprowadzać zajęcia gimnastyczne, zabawy ruchowe, a także grać we wszystkie dyscypliny sportowe. Plac rekreacyjno-zabawowy zapełniłby możliwość organizacji imprez sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym z osiedla, bądź organizację międzyprzedszkolnych konkurencji sportowych i festynów rodzinnych. 

W zdrowym ciele - zdrowy duch!

3. Ochotnicza Straż Pożarna Stare Bielsko

Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony osobistej strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zakup sprzętu sportowego w celu podniesienia sprawności fizycznej strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz młodzieży zrzeszonej w OSP Stare Bielsko, która cyklicznie podnosi swoje umiejętności związane z ochroną przeciwpożarową oraz uczy się udzielenia pomocy przedmedycznej. 

Lokalizacja

  1. Dom Kultury Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 307a
  2. Przedszkole nr 23 Bielsko-Biała, ul. Pod Grodziskiem 6
  3. Ochotnicza Straż Pożarna Stare Bielsko Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 307a

Autor

Wojciech Krzysztyniak

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 280 000,00 zł

Części składowe zadania

1. Cykl imprez kulturalnych przez starobielski Dom Kultury - 30.000 zł

2. Roboty ziemne - korytowanie na głębokośc ok. 35 cm, wywóz urobku, plantowanie terenu przyległego, obsianie trawą - 6.150 zł

3. Wykonanie podbudowy z kruszyw grubości 30 cm wraz z montażem obrzeży betonowych - 18.450 zł

4. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu Natrysk grubości 13 mm na warstwie ET grubości 30 mm, kolor nawierzchni ceglasty - 46.740 zł

5. Wymalowanie linii do gier, figur zabawowych, itp. kolorystyka i kształt zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym - 3.690 zł

6. Dostawa i montaż bramek do mini piłki nożnej - 4.920 zł

7. Profesjonalna brama do ćwiczeń fizyczych wraz z osprzętem - 18.000 zł

8. Bieżnia magnetyczna - 6.500 zł

9. Remont sali do ćwiczeń - 15.000 zł

10. Umundurowanie specjalne - 16 kpl. - 64.000 zł

11. Buty specjalne gumowane - 10 par - 4.500 zł

12. Buty specjalne bojowe - 10 par - 11.000 zł

13. Aparat ODO - 2 szt. 10.000 zł

14. Maska ODO G1 - 6 szt. - 5.400 zł

15. Sprzęt burzący - 4.000 zł

16. Szafka strażacka - 2 szt. - 3.000 zł

17. Kamera termowizyjna - 7.000 zł

18. Drabina ratownicza nasadkowa - 4.500 zł

19. Podpora stabilizacyjna - 5.500 zł

20. Umundurowanie wyjściowe - 6.250 zł

21. Umundurowanie MDP - 5.400 zł 

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY

lub
Uzupełnij treść opisu: