Identyfikator: 26-OBB001.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Straconka przez Józefa Wawak.

Szczegóły projektu

  1. Wyposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 36 ul. Górska 140
  2. Doposażenie biblioteki w Straconce - wg zestawienia
  3. Wymiana chodników - ul. Górska w granicach administracyjnych dzielnicy Straconka

Lokalizacja

  1. Wyposażenie placu zabaw - Przedszkole nr 36 ul. Górska 140
  2. Doposażenie biblioteki  - Biblioteka w Straconce ul. Górska 133
  3. Wymiana chodników - ul. Górska

Autor

Józefa Wawak

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 280 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Plac zabaw Przedszkole nr 36 - 140.000 zł
  2. Biblioteka w Straconce - 6.000 zł
  3. Wymiana chodników ul. Górska - 134.000 zł

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY - uwaga dot. wymiany chodników na ul. Górskiej: odcinki wskazane do realizacji zostaną wybrane przy współudziale Wnioskodawcy i jednostki realizującej projekt (szczegóły)

lub
Uzupełnij treść opisu: