Identyfikator: 28-OBB003.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Wapienica przez Łukasz Bulowski.

Szczegóły projektu

Projekt osiedlowy pt. “BUDOWA PUMPTRACK-U i REWITALIZACJA MANHATTANU w WAPIENICY” ma na celu wybudowanie specjalnie przygotowanego ziemnego toru do jazdy na rowerze oraz budowę latarni, ławek i stojaków na rowery na terenie tzw. Manhattanu przy ul. Leśników 14 w Bielsku-Białej (teren BBOSiR). Z uwagi, na fakt, że w poprzednich latach zaplanowane budżety na realizację projektów rewitalizacji terenu Manhattanu i budowy toru PUMPTRACK były niewystarczające (gdyż oferty złożone przez wykonawców przekroczyły koszty zaplanowane w kosztorysach budowlanych) finalnie projekty te nie zostały zrealizowane. Z uwagi, że na 2021 rok kwota przeznaczona na realizację projektów osiedlowych w ramach Budżetu Obywatelskiego w Bielsku-Białej została zwiększona do 280 tysięcy złotych będzie możliwe wybudowanie toru rowerowego PUMPTRACK wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu wokół toru, a także będzie możliwe wybudowanie oświetlenia, nowych ławek i stojaków rowerowych na terenie rekreacyjnym BBOSiR przy ul. Leśników 14 w Bielsku-Białej.

Tor PUMPTRACK będzie zbudowany z szybkich zakrętów i muld, dzięki którym dzieci w wieku od 2 lat wzwyż będą mogły trenować zmysł równowagi, refleks oraz kondycję. Tor ma przeznaczenie nie tylko dla maluchów, ale również dla starszej młodzieży, która tor tego typu może wykorzystywać w bardziej profesjonalny sposób jednocześnie nie powodując jego uszkodzenia.

Tor będzie zbudowany z odpowiedniego rodzaju ziemi, pozwalającej na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji w okresie od wiosny do jesieni. Tor będzie miał kształt zamkniętej pętli z delikatnymi muldami, które powodują, że jazda na rowerze nie wymaga pedałowania. Nazwa pumptrack wiąże się z ruchem podczas pompowania (pumping motion), kiedy poruszając się na torze sylwetka cyklisty wykonuje ruch „góra–dół”.

Tor będzie zlokalizowany na działkach nr 221/10 i 221/4 znajdujących się powyżej tzw. Manhattanu przy ul. Leśników w Bielsku-Białej w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej 2 części ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica.

Teren działek nr 221/10 i 221/4 jest porośnięty niewielką ilością drzew, które nie będą kolidowały z budową przedmiotowego toru Pumptrack, a w okresie letnim będą stanowiły naturalną ochronę dla najmłodszych przed upałami. Aktualnie działki te są porośnięte głównie pnączami i krzakami, które maskują powstałe na tym terenie dzikie wysypisko śmieci, które od kilku lat mieszkańcy dzielnicy Wapienica sprzątają podczas akcji “Czysta Wapienica”. Teren działek nr 221/10 i 221/4 pomimo tego, że stanowi majątek Gminy Bielsko-Biała na chwilę obecną nie jest wykorzystywany do celów rekreacyjnych, a projekt budowy PUMPTRACK wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu wokół toru pozwoli na ożywienie tego terenu.

Tor PUMPTRACK będzie nawiązywał do istniejącego już toru typu pumptrack, który znajduje się na Bielskich Błoniach w sąsiedztwie skateparku i będzie drugim miejskim torem pumptrack w Bielsku-Białej.

W ramach rewitalizacji terenu MANHATTANU w ramach tego projektu osiedlowego zostanie stworzone oświetlenie terenu rekreacyjnego BBOSiR przy ul. Leśników 14 poprzez montaż latarni parkowych. Aktualnie przedmiotowy teren nie posiada żadnego oświetlenia, co uniemożliwia korzystanie z tego rekreacyjnego terenu w godzinach popołudniowych i wieczornych. W ramach tego projektu wymiana starych ławek na nowe oraz montaż dodatkowych ławek i stojaków na rowery w znaczącym stopniu uatrakcyjni teren Manhattanu jako miejsca przystankowego przy powstającej trasie pieszo rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica.

W ramach projektu osiedlowego “BUDOWA PUMPTRACK-U i REWITALIZACJA MANHATTANU w WAPIENICY” po zakończeniu realizacji, na otwarcie realizowanego projektu zostanie zorganizowany koncert zespołu muzycznego na terenie BBOSiR przy ul. Leśników 14 w Bielsku-Białej.

Lokalizacja

Działki 221/10, 221/4 - Pumptrack (Bielsko-Biała ul. Biwakowa)

Działki 991/9, 221/9 - Rewitalizacja Manhattanu (Bielsko-Biała ul. Leśników, teren BBOSiR)

Autor

Łukasz Bulowski

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 280 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Projekt PUMPTRACK (wraz z inwentaryzacją zieleni, projektem ochrony drzew) - 30.000 zł
  2. Przycięcie suchych gałęzi na koronach drzew w obrębie PUMPTRACK - 15.000 zł (500 zł x 30 drzew)
  3. Rekultywacja terenu wokół PUMPTRACK - 30.000 zł
  4. Budowa PUMPTRACK - 90.000 zł
  5. Montaż latarni parkowych, ławek i stojaków rowerowych - 75.000 zł
  6. Koncert zespołu muzycznego - 40.000 zł

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY

lub
Uzupełnij treść opisu: