Identyfikator: 28-OBB001.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Wapienica przez Adam Kieliba.

Szczegóły projektu

Zadanie obejmuje realizację I etapu robót  - tj. wymianę nawierzchni drogi o pow. około 900 m2.

W ramach realizacji przewidziano:

  • rozebranie istniejącej nawierzchni drogi wraz z krawężnikami obrzeżami chodnikowymi,
  • korytowanie,
  • wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z utylizacją,
  • wykonanie właściwej podbudowy,
  • ułożenie kostki brukowej wielobarwnej 2 T o grubości 8 cm,
  • osadzenie krawężników i obrzeży wzdłuż drogi i sięgaczy do altan śmietnikowych.

Lokalizacja

Teren Spółdzielni Mieszkaniowej "STRZECHA" w Bielsku-Białej, dz. 90/51 obręb Wapienica w rejonie budynków przy ul. Zwierzynieckiej 22, 24, 26, 28

Realizacja robót na pow. około 900 m2

Autor

Adam Kieliba

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 280 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Projekt techniczny - 15.000 zł
  2. Roboty ziemne i brukarskie wraz z ułożeniem kostki brukowej na pow. 900 m2 oraz osadzeniem krawężników i obrzeży - 250.000 zł
  3. Wywóz i utylizacja - 15.000 zł

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY

lub
Uzupełnij treść opisu: