Identyfikator: 30-OBB002.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Złote Łany przez Maksymilian Pryga.

Szczegóły projektu

Projekt modernizacji ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany przy SP 33 dotyczy wykonania nowych piłkochwytów dla poprawy bezpieczeństwa wykonanych z trwałego polietylenu i polipropylenu, które zabezpieczą teren dookoła obiektu przed zniszczeniem cudzego mienia oraz poprawią komfort gry. Dodatkowo projekt zakłada wymianę nawierzchni boiskowej wykonanej z tradycyjnie stosowanych na tego typu obiektach granulatów gumowych, które zapewnią wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników oraz długotrwały efekt użytkowania na wysokim poziomie.

Lokalizacja

43-300 Bielsko-Biała, ul. Łagodna 26 (boisko szkolne przy SP nr 33)

Autor

Maksymilian Pryga

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 278 069,00 zł

Części składowe zadania

  1. Piłkochwyty (6 m za bramkami, 4 m obok boiska) - 55.000 zł (netto) - cena obejmuje kompleksowe wykonanie piłkochwytów wraz z robocizną
  2. Nawierzchnia boiskowa poliuretanowo-gumowa - 173.000 zł (netto) - cena obejmuje zdjęcie starej nawierzchni, położenie nowej nawierzchni 200 zł = 1 m2 / boisko ma 861 m2
  3. Rezerwa - 5.000 zł

Uwagi

Przedstawione ceny są zawyżone oraz obejmują całość inwestycji wraz z dokumentacją. Wnioskodawca jest otwarty na wskazanie propozycji zastępczych lub alternatywnych, które będą dotyczyły realizacji przedmiotowej inwestycji, a także na zmniejszenie kosztów, jeżeli tylko zajdą ku temu uzasadnione podstawy.

Wynik weryfikacji

POZYTYWNY - po weryfikacji zwiększono kwotę na realizację zadania

lub
Uzupełnij treść opisu: