Projekty ogólnomiejskie, budżet 1 600 000zł

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta.

Oddane głosy:

Rodzaj głosów Głosy ważne
Internetowe 6 080
Bezpośrednie 52

Wyniki poszczególnych projektów ogólnomiejskich

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 332 drzewa i 5 gałęzi 800 000 zł 1 965
2 Poligon Strażacki BB 800 000 zł 1 377
3 NOWY ORLIK w BB - Adaptacja boiska osiedlowego na boisko całoroczne ogólnomiejskie ze sztuczną nawierzchnią 800 000 zł 752
4 Modernizacja świetlicy przeznaczonej dla środowiska osób niewidomych i słabowidzących w Bielsku-Białej 111 102 zł 733
5 Młodzieżowa Manufaktura, czyli otwarta pracownia robót wszelakich 98 873 zł 731
6 Dwujęzyczne Bielsko-Biała 800 000 zł 574

Projekt zakwalifikowany

Projekt odrzucony

Suma niewykorzystanych środków: 0 zł

Projekty osiedlowe, budżet 8 400 000 zł

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze lokalnym, służące mieszkańcom określonego osiedla.

Głosowanie prowadzone było we wszystkich osiedlach, w których zgłoszono i pozytywnie zweryfikowano co najmniej 1 projekt, którego / których wartość nie przekraczała kwoty 280 tys. zł, przy czym aby projekt trafił na listę wybranych projektów do realizacji musiał uzyskać poparcie co najmniej 2% mieszkańców danego osiedla (według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego głosowanie), o czym stanowi §14 ust. 3 Załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr IX/165/2019 r. z dnia 10 czerwca 2019 r.

Oddane głosy:

Rodzaj głosówGłosy ważne
Internetowe8 407
Bezpośrednie88

Wyniki poszczególnych osiedli

Aleksandrowice, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Chodnik z bezpiecznym i oznakowanym przejściem dla pieszych 280 000 zł 45
45

Biała Krakowska, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 "Mini Bulwary nad Niwką" 280 000 zł 154
2 Modernizacja ulicy Osiedlowej i Wschodniej w Bielsku-Białej 280 000 zł 152
3 Spacer ma moc! 280 000 zł 51
4 Zielony przystanek przy ul. Wapiennej 120 000 zł 41
398

Biała Północ, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Miejsce wypoczynku - park osiedlowy na Osiedlu Rosta 240 000 zł 86
2 Zagospodarowanie terenów zielonych na boisko do piłki nożnej 40 000 zł 71
157

Biała Śródmieście, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Modernizacja placu zabaw "BIAŁA ŚRÓDMIEŚCIE 1" 270 000 zł 465
465

Biała Wschód, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 "Biblioteka przyjazna Mieszkańcom" - Modernizacja Dzielnicowej Biblioteki Publicznej i remont chodników osiedlowych 280 000 zł 91
91

Bielsko Południe, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Bielsko Południe - zieleńce z historią w tle 180 000 zł 139
2 Parking dla mieszkańców na osiedlu Grażyny 100 000 zł 139
278

Dolne Przedmieście, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Poprawa bezpieczeństwa pieszych, poprzez remont chodników w rejonie budynków przy ul. Starobielskiej 1,3; ul. Asnyka 4; ul. Czecha 3 180 000 zł 91
91

Górne Przedmieście, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Poprawa bezpieczeństwa w ciągu pieszo jezdnym, poprzez wymianę nawierzchni w rejonie budynków przy ul. Sobieskiego / ul. Moniuszki 210 000 zł 186
186

Grunwaldzkie, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Integracja - od juniora do seniora 60 000 zł 139
139

Hałcnów, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Skatepark Hałcnów 250 000 zł 405
2 Plac zabaw w Parku "Orchidea" 170 000 zł 94
499

Kamienica, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Minipark rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Grondysa w Kamienicy 280 000 zł 360
2 Strażnica przyszłości 280 000 zł 155
515

Karpackie, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Rodzinna strefa wypoczynku 280 000 zł 206
2 Biblioteka marzeń - nowoczesna placówka kulturalna i edukacyjna na Osiedlu Karpackim 237 000 zł 198
3 Karpackie inspiruje - elewacją artystyczną 200 000 zł 28
432

Komorowice Krakowskie, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Rewitalizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 29 280 000 zł 637
2 Budowa kładki dla pieszych na potoku Kromparek 269 789 zł 380
1017

Komorowice Śląskie, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 30 140 000 zł 154
2 OSP Komorowice Śląskie bezpieczny ratownik / remont zaplecza kuchennego oraz toalet 140 000 zł 151
305

Kopernika, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Skwer Matki Polki 235 000 zł 159
159

Leszczyny, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Służba Mieszkańcom - modernizacja bazy szkoleniowo-operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Bielsko-Biała Leszczyny oraz zakup sprzętu 274 000 zł 157
157

Lipnik, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Zintegrowany Lipnik (ład, rekreacja, bezpieczeństwo, aktywność) 280 000 zł 264
264

Mieszka I, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Miasteczko ruchu drogowego i skok w dal na terenie szkoły przy ulicy Asnyka 280 000 zł 106
2 Budowa chodnika łączącego osiedlowy plac zabaw z ulicą Krzywoustego - wzdłuż (po zewnętrznej stronie)ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 2 na działce miejskiej nr 772/129 280 000 zł 27
133

Mikuszowice Krakowskie, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Doposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej oraz pracowni ceramicznej MDK Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich działającego do grudnia 2019 r. jako Świetlica usytuowana w przedwojennym budynku przy ul. Żywieckiej 302 w Bielsku-Białej 280 000 zł 273
273

Mikuszowice Śląskie, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Teren rekreacyjny dla psów w Olszówce 280 000 zł 197
2 Trasa przeszkodowa po Cygańskim Lesie 280 000 zł 93
290

Piastowskie, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ul. Księcia Przemysława 280 000 zł 161
161

Polskich Skrzydeł, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Remont traktu pieszego na osiedlu Polskich Skrzydeł na odcinku pomiędzy ulicą Ikara a pawilonem przy ul. Trzech Diamentów 8 150 000 zł 134
134

Stare Bielsko, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Kultura Wychowanie Bezpieczeństwo 280 000 zł 260
2 Budowa miejsc postojowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 31 155 000 zł 241
501

Straconka, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Straconka moim domem 280 000 zł 200
200

Wapienica, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Budowa pumptrack-u i rewitalizacja Manhattanu w Wapienicy 280 000 zł 473
2 Remont drogi dojazdowej przy ul. Zwierzynieckiej w Bielsku-Białej 280 000 zł 116
589

Wojska Polskiego, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Osiedle przyjazne dla wszystkich 280 000 zł 218
2 Domki dla jerzyków 20 000 zł 32
250

Złote Łany, budżet 280 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Modernizacja ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany przy SP 33 278 069 zł 540
2 Nowoczesna biblioteka - Filia Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany 59 000 zł 226
766

Projekt zakwalifikowany

Projekt odrzucony

Liczba głosów ważnych

Głosy ważne oddane na projekty osiedlowe i ogólnomiejskie w sumie: 14627

Środki niewykorzystane

Suma niewykorzystanych środków (z projektów osiedlowych i ogólnomiejskich): 1 452 931 zł

Struktura głosujących

Wiek głosujących (ogółem)

  • 0 - 16 lat (253 osób, 2.37%)
  • 16 - 29 lat (1282 osób, 12.02%)
  • 30 - 44 lat (3673 osób, 34.44%)
  • 45 - 59 lat (2747 osób, 25.75%)
  • 60 - 74 lat (1925 osób, 18.05%)
  • 75 i więcej lat (786 osób, 7.37%)

Płeć głosujących (ogółem)

  • Kobiety (5928 osób, 55.58%)
  • Mężczyźni (4738 osób, 44.42%)