Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Wyniki głosowania

4 października 2018

Projekty ogólnomiejskie, budżet 1 500 000zł

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta.

Oddane głosy:

Rodzaj głosów Głosy ważne
Internetowe 0

Wyniki poszczególnych projektów ogólnomiejskich

Miejsce Nazwa projektu Koszt / kwalifikacja Głosy ważne
1 Budowa Parku – Lapidarium 215 000 zł 0
2 Modernizacja chodników i parkingów Osiedla przy ul. Grażyny w Bielsku-Białej 451 966 zł 0
3 PUMPTRACK – asfaltowy tor rowerowy 600 000 zł 0
4 Góra saneczkowa Reksio 490 000 zł 0
5 CITYLAB Pracownia Innowacji Społecznych 591 402 zł 0
6 3. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Bajkowej 400 000 zł 0
7 "Kto czyta, nie błądzi!" – modernizacja biblioteki szkolnej oraz Multimedialnego Centrum Informacji w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 24 76 657 zł 0
8 Park lotniczy – kwietna łąka 60 000 zł 0
9 Tor Doskonalenia Techniki Jazdy MOTOBB 750 000 zł 0
10 Modernizacja Miasteczka Ruchu Drogowego na „Błoniach” oraz bezpłatne zajęcia dla uczniów nabywających uprawnienia do karty rowerowej 270 000 zł 0
11 BB Skatepark 750 000 zł 0
12 Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Białej w Komorowicach 475 000 zł 0
13 Zmień siebie, nim zmienisz ten świat! – cykl inicjatyw dla 200 kobiet podnoszących jakość życia 750 000 zł 0
14 Budowa strefy treningowej do biegów przeszkodowych OCR 117 000 zł 0
15 Video Test. Przegląd prac filmowych i wideo studentek i studentów uczelni artystycznych 41 000 zł 0
16 Aplikacja SMART CITY BiBi – głosuj, sprawdzaj, udostępniaj 743 200 zł 0
17 Młodzi łowcy androidów, czyli roboty edukacyjne w szkołach i przedszkolach 655 958 zł 0
18 Sportowa Kamienica 750 000 zł 0
19 Remont ulicy B. Krzywoustego 150 000 zł 0
20 Każde dziecko jest zdolne – matematyka dla przedszkolaka 199 500 zł 0
21 Rodzinny park odkrywców 749 166 zł 0

Projekt zakwalifikowany

Projekt odrzucony

Suma niewykorzystanych środków: 1 500 000 zł

Projekty osiedlowe, budżet 4 500 000 zł

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze lokalnym, służące mieszkańcom określonego osiedla.

Głosowanie prowadzone było we wszystkich osiedlach, w których zgłoszono i pozytywnie zweryfikowano co najmniej 1 projekt, którego / których wartość nie przekraczała kwoty 100 tys. zł, przy czym aby projekt trafił na listę wybranych projektów do realizacji musiał uzyskać poparcie co najmniej 2% mieszkańców danego osiedla (według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego głosowanie), o czym stanowi §1 ust. 3 pkt 5) Załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXIX/773/2018 z 20 marca 2018 r.

Oddane głosy:

Rodzaj głosówGłosy ważne
Internetowe0

Wyniki poszczególnych osiedli

Aleksandrowice, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Sięgacz od ul. Olszowej 100 000 zł 0
0

Beskidzkie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Nowoczesna i przyjazna biblioteka na Osiedlu Beskidzkim 115 000 zł 0
0

Biała Krakowska, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 II etap remontu chodnika od ul. Lipnickiej do ul. Dembowskiego 150 000 zł 0
2 Chodnik Waleriana 149 800 zł 0
3 Zabawa i edukacja dla wszystkich przy SP nr 18 150 000 zł 0
0

Biała Północ, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Budowa warowni – nowoczesnego zestawu zabawowo-sprawnościowego 100 000 zł 0
0

Biała Wschód, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Modernizacja ogródka jordanowskiego (ul. Wyzwolenia) 150 000 zł 0
0

Bielsko Południe, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw oraz przebudowa ciągów pieszych 101 600 zł 0
2 Zielony park i ogród społeczny przy ul. Kamienickiej. Stworzenie warunków do integracji mieszkańców w otoczeniu przyrody 150 000 zł 0
0

Dolne Przedmieście, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Modernizacja ulicy wraz z chodnikami przy ul. Struga 130 831 zł 0
2 Miejsce integracji wszystkich mieszkańców osiedla Dolne Przedmieście 150 000 zł 0
0

Górne Przedmieście, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Remont ciągów pieszo-jezdnych w rejonie ul. Czystej i ul. Piotra Skargi 139 000 zł 0
0

Grunwaldzkie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Broniewskiego 150 000 zł 0
2 Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 14, doposażenie osiedlowego placu zabaw oraz budowa street workout 149 939 zł 0
3 INTEGRACJA – Zakup książek i wyposażenia dla Filii Integracyjnej Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Grunwaldzkim 70 000 zł 0
0

Hałcnów, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Nasza Planeta Ziemia 99 993 zł 0
2 Plac zabaw "Orchidea" 100 000 zł 0
0

Kamienica, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej 150 000 zł 0
2 Ścieżka Zdrowia dla Przedszkola nr 30 100 000 zł 0
3 Cyfrowa Szkoła w Kamienicy 50 000 zł 0
0

Karpackie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Biblioteka marzeń – nowoczesna placówka kulturalna i edukacyjna na Osiedlu Karpackim 150 000 zł 0
2 Remont łazienek szkolnych w SP37 – kontynuacja 150 000 zł 0
3 Bezpieczna zielona ścieżka dla dzieci 100 000 zł 0
4 Modernizacja placu zabaw oraz sal dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim nr 8 100 000 zł 0
5 Rekarpackie 150 000 zł 0
0

Komorowice Krakowskie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 W zdrowym ciele, zdrowy duch. Tworzymy przestrzeń do kreatywnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i ułatwiamy dostęp rodziców do placówki 125 000 zł 0
2 Od przedszkolaka do książkoczytaka – wspólnie rozwijamy centra oświatowo-kulturalne w naszej dzielnicy 25 000 zł 0
0

Komorowice Śląskie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej oraz modernizacja rzutni do pchnięcia kulą na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Mazańcowickiej 34 75 000 zł 0
2 Ratujemy, współpracujemy, działamy, uczymy – OSP Komorowice Śląskie 75 000 zł 0
3 Lustra drogowe komunikacyjne 5 000 zł 0
0

Kopernika, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Wymiana nawierzchni pasa drogowego (wraz z chodnikiem) wokół przychodni przy ul. Wiśniowej 7 w Bielsku-Białej 150 000 zł 0
2 Zagospodarowanie skweru przy ul. Jesionowej na Osiedlu Kopernika w Bielsku-Białej obok pomnika Matki Polki w sposób umożliwiający wypoczynek zarówno bierny, jak i aktywny 145 000 zł 0
3 Budowa nowych miejsc postojowych dla mieszkańców Osiedla Kopernika 150 000 zł 0
0

Leszczyny, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Bezpieczne Leszczyny 107 900 zł 0
2 Plac zabaw dla dzieci – Natalka 40 000 zł 0
3 Chodnik do przystanku autobusowego „Żywiecka Leszczyny” z boiska sportowego przy byłym Gimnazjum nr 1 18 700 zł 0
4 Ekstremalny tor sprawnościowy 145 000 zł 0
0

Lipnik, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Kładka dla pieszych łącząca ul. Świerkową i Tkaczy 100 000 zł 0
2 Sport, zdrowie, bezpieczeństwo w Lipniku 150 000 zł 0
0

Mieszka I, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Nowy parking ogólnodostępny na Osiedlu Mieszka I 150 000 zł 0
2 Miejsca parkingowe na ulicy Bolesława Krzywoustego i wymiana chodnika 150 000 zł 0
0

Mikuszowice Krakowskie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Wiata ogniskowa z parkiem kalistenicznym 138 998 zł 0
2 Budowa placu zabaw przy przedszkolu publicznym nr 33 w Bielsku-Białej 139 117 zł 0
0

Mikuszowice Śląskie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Rozbudowa "Centrum Integracji Mieszkańców Dzielnicy" 125 000 zł 0
2 Miejsca parkingowe dla osiedla oraz zabezpieczenie miejsc parkingowej od strony miejsca rekreacyjnego (boisko do siatkówki) 150 000 zł 0
3 Czytelna dzielnica – projekt numeracji domów zgodny z nowym Systemem Informacji Miejskiej – Etap I 122 500 zł 0
0

Piastowskie, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Remont istniejącego boiska wraz z wykonaniem dojścia i rekultywacją terenu na Osiedlu Piastowskim 149 000 zł 0
0

Polskich Skrzydeł, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Remont traktu pieszego na Osiedlu Polskich Skrzydeł na odcinku pomiędzy przychodnią zdrowia a ulicą Skrzydlewskiego wzdłuż budynku nr 9 140 000 zł 0
0

Słoneczne, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej na osiedlu Słonecznym. Wykonanie toru do jazdy na wrotkach, rolkach, nartorolkach, segweyach oraz doposażenie siłowni zewnętrznej 150 000 zł 0
2 Naukowa Ścieżka Doświadczeń na terenie Osiedla Słonecznego 149 926 zł 0
0

Stare Bielsko, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Stare Bielsko – Bezpieczeństwo i Kultura 150 000 zł 0
0

Straconka, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Remont toalet i zaplecza kuchennego przy sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Straconka / Zakup dla filii Książnicy Beskidzkiej – Biblioteka w Straconce, książek, urządzeń i materiałów wg listy 150 000 zł 0
0

Środmieście - Bielsko, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Chodnik "Czarnego Piotrusia" – szlak spacerowy 140 000 zł 0
2 Zakup nowości wydawniczych oraz filmów dla Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej 10 000 zł 0
3 Niezwykły plac zabaw przy Książnicy i Kubiszówce 128 659 zł 0
0

Wapienica, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Remont drogi dojazdowej przy ul. Zwierzynieckiej w Bielsku-Białej 150 000 zł 0
2 PUMPTRACK – tor rowerowy z zakrętami i muldami dla dzieci i młodzieży w Wapienicy 60 000 zł 0
0

Wojska Polskiego, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Wykonanie miejsc parkingowych, w tym dla osób z małymi dziećmi oraz niepełnosprawnych, obok pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej 146 000 zł 0
2 Wykonanie miejsc postojowych wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Rymera 100 000 zł 0
3 Pracownia językowa na 6 100 000 zł 0
0

Złote Łany, budżet 100 000 zł

MiejsceNazwa projektuKoszt / kwalifikacjaGłosy ważne
1 Dojazd do Rodzinnych Ogródków Działkowych "Złote Łany" 83 377 zł 0
2 Zakup nowości wydawniczych, sprzętu edukacyjnego, organizacja spotkań autorskich dla dorosłych i dzieci dla Filii Książnicy Beskidzkiej na Osiedlu Złote Łany 30 000 zł 0
0

Projekt zakwalifikowany

Projekt odrzucony

Projekt nie osiągnął wymaganych 2% poparcia mieszkańców Osiedla


Środki niewykorzystane (wynikające z kwot szacunkowych)

Suma niewykorzystanych środków (z projektów osiedlowych i ogólnomiejskich): 3 512 930 zł

Głosy nieważne

Brak kompletu danych lub dane nieprawidłowe - 69 głosów

Struktura głosujących

Wiek głosujących (ogółem)

  • 16 - 29 lat (0 osób, 0%)
  • 30 - 44 lat (0 osób, 0%)
  • 45 - 59 lat (0 osób, 0%)
  • 60 - 74 lat (0 osób, 0%)
  • 75 i więcej lat (0 osób, 0%)

Płeć głosujących (ogółem)

  • Kobiety (0 osób, 0%)
  • Mężczyźni (0 osób, 0%)

Aktualności

PoWtŚrCzPtSoNd
01020304 050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031