Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Lista pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych projektów. Wyniki prac Zespołu weryfikacyjnego.

22 sierpnia 2019

Podsumowanie prac Zespołu weryfikacyjnego

Zespół ds. weryfikacji projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2020 zakończył swoje prace związane z opiniowaniem projektów mieszkańców.

Po zapoznaniu się z merytorycznymi opiniami właściwych wydziałów Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych, Zespół na swoich posiedzeniach w dniach 14, 16 i 20 sierpnia 2019 r. zaopiniował złożone propozycje projektów i wydał stosowne rekomendacje.

Dokonując analizy projektów członkowie Zespołu skorzystali także z możliwości wysłuchania zaproszonych Autorów projektów, wnosząc o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia wszędzie tam, gdzie pojawiły się uzasadnione wątpliwości związane z oceną możliwości i zakresu wykonania zaproponowanego zadania lub gdy projekt został negatywnie zaopiniowany przez wydziały merytoryczne UM. Zespół skorzystał z możliwości wysłuchania Autorów projektów w przypadkach, co do których wydano opinie negatywne.

Rekomendacje Zespołu ds. weryfikacji projektów zostały zamieszczone w opublikowanych poniżej tabelach wraz z odpowiednim numerem ID zadania, imieniem i nazwiskiem autora, tytułem i opisem zadania oraz stosowną opinią.

W tabeli znajdują się opinie pozytywne tj. rekomendujące projekt do etapu głosowania oraz opinie negatywne, a także kwota szacunkowa zadania. Opinie tworzą listę wszystkich zweryfikowanych projektów. Dzięki temu Wnioskodawcy (Autorzy projektów) i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z wynikami prac Zespołu.

Wszystkie projekty, które uzyskały opinię pozytywną (zostały pozytywnie zweryfikowane), są rekomendowane przez Zespół do kolejnego etapu jakim jest głosowanie mieszkańców Bielska-Białej.

Zespół zaopiniował łącznie 83 złożone projekty. Opinię pozytywną Zespołu uzyskało 66 projektów, natomiast opinię negatywną Zespół wydał w 17 przypadkach.

Odwołania od opinii Zespołu weryfikacyjnego

Autorzy projektów z opinią negatywną mogą skorzystać z możliwości odwołania się do Prezydenta Miasta od opinii Zespołu weryfikacyjnego w terminie do 29 sierpnia 2019 r. włącznie (od dnia niniejszej publikacji listy wszystkich pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych projektów tj. od 22 sierpnia 2019 r.)

Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/165/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. stanowi w §8 ust. 1 i 2,  że:

„W terminie 7 dni od dnia opublikowania Informacji (...), Autorowi projektu negatywnie opiniowanego służy prawo do wniesienia pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta”.

„Prezydent Miasta rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i ostatecznie rozstrzyga w sprawie umieszczenia projektu na liście projektów do głosowania oraz informuje pisemnie Autora projektu o sposobie rozpatrzenia odwołania”.

Autorzy mogą odwołać się na piśmie do Prezydenta Miasta Bielska-Białej lub wysłać odwołanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@obywatelskibb.pl lub prezydent@um.bielsko.pl.

Aktualności

PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122 232425
262728293031