Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Wyniki procedury odwoławczej

12 września 2019

Przyszedł czas na podsumowanie dotychczasowych etapów analizy i oceny złożonych propozycji projektów. W wyniku prac Zespołu ds. weryfikacji projektów złożonych do BOBB 2020, a także po rozpatrzeniu i ostatecznym rozstrzygnięciu przez Prezydenta Miasta wszystkich odwołań jakie wpłynęły od Wnioskodawców (Autorów) - wyłania się lista projektów pozytywnie zweryfikowanych, które przechodzą do etapu głosownia.

Ile projektów przewidziano do głosowania

Na wszystkie 21 projektów ogólnomiejskich, złożonych przez mieszkańców miasta Bielska-Białej do etapu głosowania zakwalifikowało się 13 projektów. Natomiast, spośród wszystkich 62 projektów osiedlowych do głosowania przewidzianych zostało 55 projektów.

Projekty pozytywnie zweryfikowane pozostają widoczne na stronie BOBB 2020. Pozostałe, negatywnie zaopiniowane projekty tj. te, które nie uzyskały rekomendacji Zespołu oraz projekty, w stosunku do których podtrzymana została opinia negatywna, wydana w wyniku rozpatrzenia odwołania Wnioskodawców do Prezydenta Miasta - zostały usunięte z listy projektów przewidzianych do głosowania. 

Projekty negatywnie zweryfikowane zostały wyłączone na stronie BOBB 2020. Wnioskodawcy, którzy skorzystali z przysługującego im prawa i złożyli odwołanie do Prezydenta Miasta zostali powiadomieni o sposobie rozpatrzenia sprawy. 

Głosowanie

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do głosowania w BOBB 2020. Głosowanie będzie miało miejsce w dniach od 16 września do 1 października 2019 r. (włącznie) i będzie najdłuższym głosowaniem w dotychczasowej historii BOBB.

Głosować będzie można: 1) za pośrednictwem elektronicznego formularza głosowania dostępnego na platformie internetowej pod adresem www.obywatelskibb.pl w zakładce „Głosowanie” lub 2) bezpośrednio tj. za pomocą kart do głosowania.

Karty do głosowania będą wydawane mieszkańcom Bielska-Białej wyłącznie w „Punktach głosowania”, o których pisaliśmy w poprzedniej „Aktualności”. Przewidziany na głosowanie okres 16 dni jest wystarczająco długi aby mieszkańcy mogli bez pośpiechu zastanowić się nad poparciem interesującego ich projektu osiedlowego i/lub ogólnomiejskiego. Przypominamy, iż głosujemy na jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt osiedlowy z osiedla, którego jesteśmy mieszkańcem.

Uwaga: Obowiązuje zasada, iż głosowanie przeprowadza się zawsze, nawet wówczas, gdy w danym osiedlu został zgłoszony i pozytywnie zweryfikowany tylko jeden projekt. Za wybrany do realizacji uznaje się projekt osiedlowy, który uzyskał kolejno największą ilość głosów o ile uzyskał poparcie co najmniej 2% mieszkańców danego osiedla według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego głosowanie.

Poniżej, publikujemy pełną listę wszystkich projektów pozytywnie zweryfikowanych w podziale na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe, które pozytywnie przeszły etapy weryfikacji formalnej, merytorycznej oraz etap rozpatrzenia odwołań przez Prezydenta Miasta.

 

Aktualności

PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112 131415
16171819202122
23242526272829
30