1 czerwca 2020

Mieszkańcy Bielska-Białej, jak co roku, nie zawiedli i - mimo trwającego od 20 marca br. stanu epidemii - w terminie wynikającym z przyjętego harmonogramu złożyli swoje propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2021 rok. Teraz nadszedł czas na podsumowanie etapu składania projektów.

Ostatecznie zarejestrowano i opublikowano na oficjalnej stronie BOBB 2021 - 69 propozycji projektów. W tej liczbie mieszczą się 52 projekty osiedlowe oraz 17 projektów ogólnomiejskich.

W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii wywołanym przez COVID-19, zdecydowana większość projektów wpłynęła do Urzędu Miejskiego w wersji elektronicznej na wskazany przez organizatorów adres e-mail. Tradycyjnie, najwięcej projektów spłynęło w ostatnich trzech dniach okresu przewidzianego na składanie wniosków.

Na oficjalnej stronie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej opublikowane zostały szczegółowe opisy zarejestrowanych projektów, które odpowiadają treści zawartej w formularzach propozycji projektów złożonych przez ich autorów. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, publikujemy (najczęściej w postaci plików pdf lub jpg) dodatkowe, przekazane wraz z propozycjami zadań, załączniki zawierające: mapki sytuacyjne, wizualizacje, schematy, kosztorysy, itp. (z zachowaniem zasady anonimizacji danych zgodnie z RODO). Taki sposób prezentacji projektów pozwoli mieszkańcom na szczegółowe zapoznanie się z ich treścią (zakładka PROJEKTY).

Wśród projektów ogólnomiejskich można znaleźć zarówno takie, które dedykowane są najmłodszym mieszkańcom naszego miasta lub ich nieco starszym kolegom, jak również te, które wspierają seniorów oraz osoby ze szczególnymi potrzebami; takie, które stawiają na ekologię, rozwój i zagospodarowanie miejskich terenów zielonych, a także te, którym przyświeca przysłowie „w zdrowym ciele zdrowy duch”;  takie, które akcentują walory artystyczne lub dbają o bezpieczeństwo mieszkańców oraz te wspierające rozwój sfery naukowej czy biznesowej miasta.

Projekty osiedlowe w większości dotyczą takich tematów jak: modernizacja placów zabaw, boisk, bieżni; remont ulic, chodników, kładek dla pieszych; utworzenie lokalnych parkingów; zagospodarowanie terenów na parki, skwery, wybiegi dla psów, siłownie zewnętrzne, miejsca do uprawiania sportów; doposażenie osiedlowych bibliotek, placówek Miejskiego Domu Kultury czy lokalnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Celem tych projektów jest głównie poprawa warunków funkcjonowania mieszkańców danego osiedla oraz pochylenie się nad ich oczekiwaniami w zakresie kultury, sportu, edukacji, etc.

Weryfikacja merytoryczna, zgodnie z wprowadzonymi do przyjętego harmonogramu zmianami (zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 23 marca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska -Białej na rok 2021), potrwa do połowy lipca 2020 roku. Projekty zostaną zweryfikowane  pod kątem możliwości ich realizacji, zostaną sprawdzone ich uwarunkowania prawne i techniczne. W trakcie oceny merytorycznej prowadzonej przez odpowiedni wydział UM lub miejską jednostkę organizacyjną,  analizie poddany zostanie także kosztorys zgłoszonego przedsięwzięcia.

Właściwe wydziały i miejskie jednostki organizacyjne powinny kontaktować się z wnioskodawcami w każdym przypadku, gdy zachodzą wątpliwości wynikające z określonych zapisów propozycji projektu, a które mają wpływ na proces jego opiniowania.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za wszystkie złożone propozycje projektów do BOBB 2021!

Aktualności

PoWtŚrCzPtSoNd
01 020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930