Bezpiecznie i zdrowo do szkoły - remont dojścia do Szkoły Podstawowej nr 2 i budowa stacji rowerowej

Galeria

Opis zadania

Plac Marcina Lutra stanowi ważne miejsce w historii naszego miasta. Niejeden spacer po zabytkach i ciekawych miejscach wiedzie przez ten uroczy zakątek. Właśnie tutaj znajduje się jedyny w całej Polsce pomnik Lutra. Turyści i mieszkańcy chętnie tu zaglądają, aby odnaleźć oazę spokoju w zatłoczonym centrum. Przy placu znajduje się też Szkoła Podstawowa nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja. Niestety w tym pięknym miejscu brak jest chodników, a obecny stan nawierzchni wokół szkoły utrudnia poruszanie się pieszo lub rowerem. Dzieci codziennie mieszają się z samochodami w drodze do szkoły, a kiedy pada deszcz – skaczą przez kałuże i błoto, które otaczają szkołę. Turyści z trudem lawirują między samochodami. Pora to zmienić!

Projekt został podzielony na cztery zadania:

 1. Instalacja stacji rowerowej. Będzie ona publiczna, dostępna każdego dnia, przez całą dobę i co najważniejsze – łatwa w obsłudze. Stacja naprawy rowerów przyda się nie tylko rowerzystom, ale także rodzicom z dziećmi w wózkach, opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy chcieliby podreperować wózek inwalidzki. Możliwe też będzie pompowanie piłek sportowych. W proponowanym miejscu znajdują się już chętnie używane stojaki rowerowe.
 2. Remont istniejącego układu komunikacyjnego wokół szkoły. Obecnie stanowi dojazd i dojście do szkoły. Należy podkreślić, że ten teren jest objęty szczególną opieką Konserwatora Zabytków jako wyjątkowo cenny. Proponujemy wykonać nową drogę wzdłuż budynków szkolnych nr 7 i 8 z kostki betonowej lub granitowej (ok. 700 m²) z zachowaniem pozostałości nawierzchni z otoczaków w obrębie koryt odwadniających. Natomiast na odcinku od strony drukarni proponujemy zostawić nawierzchnię z kamienia rzecznego, dokonując drobnych napraw miejscowych (szacujemy, że będzie on dotyczył 20% z całkowitej powierzchni 220 m²).
 3. Remont istniejącego odcinka chodnika: obecnie istnieje mały fragment chodnika o długości 40 mb. Niestety jego stan można ocenić jako bardzo zły, a ponadto często jest zajęty przez parkujące samochody. Główne zadanie to rozbiórka istniejącego chodnika i budowa nowego o szerokości 2 m (jak obecnie) z kostki brukowej o łącznej powierzchni 80 m² wraz z montażem słupków do zabezpieczenia przed samochodami.
 4. Budowa nowego odcinka chodnika: poza wspomnianym fragmentem chodnika reszta ulicy, która prowadzi do szkoły to nawierzchnia asfaltowa w większości przeznaczona na przejazd samochodów lub na miejsca parkingowe. Główne zadania to: usunięcie fragmentu nawierzchni asfaltowej (260 m²), budowa nowego chodnika z kostki brukowej o szerokości:
 • 1 m na odcinku przeznaczonym na postój dla rodziców, którzy dowożą lub odbierają dzieci (tzw. „kiss and ride”) i równocześnie na przejazd samochodów;
 • 2 m na pozostałych fragmentach wraz z montażem słupków do zabezpieczenia przed samochodami.

  Lokalizacja

  Plac Marcina Lutra, dzielnica Śródmieście. Dotyczy działek (szczegóły na załączonej mapie ze szkicem projektu z podkładem ewidencji gruntów):
  • 246101_1.0057.63/2 (kościół i teren drukarni)
  • 246101_1.0004.15/1 (teren drukarni)
  • 246101_1.0004.15/2 (skwer)
  • 246101_1.0004.18 (skwer, szkoła budynek B (nr. 8))
  • 246101_1.0004.1082 (szkoła, budynek B (nr 8))
  • 246101_1.0004.1083 (szkoła, budynek A (nr 7))
  • 246101_1.0004.901 (droga, mały fragment)
  • 246101_1.0004.902/1 (droga)
  • 246101_1.0004.902/2 (droga, mały fragment)
  • 246101_1.0004.903 (teren parkingu/droga)
  • 246101_1.0004.904 (droga)

  Stan własnościowy terenu

  Obecny stan własności poszczególnych działek, na których są planowane roboty budowlano-remontowe jest wymieniony poniżej:

  • Dz. 63/2 obręb Dolne Przedmieście 57 – Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko
  • Dz. 15/1, 15/2, 18, 902/1, 1082, 1083 obręb Górne Przedmieście – Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko
  • Dz. 901, 902/1, 902/2, 903, 904 obręb Górne Przedmieście – Gmina Bielsko-Biała

  Uzyskano oświadczenie ze zgodą na realizację na nieruchomości należących do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Bielsko zadania publicznego opisanego w projekcie.

  Części składowe zadania

  1. Dokumentacja projektowa (uzgodniona przez Konserwatora Zabytków)35.000 zł
  2. Obsługa geodezyjna10.000 zł
  3. Zakup oraz instalacja stacji naprawy rowerów10.000 zł
  4. Wykonanie remontu odwodnienia wraz z wpustami deszczowymi30.000 zł
  5. Wykonanie drogi z kostki betonowej lub granitowej wraz z podbudową (700 zł x 700 m²)490.000 zł
  6. Remont cząstkowy istniejącej drogi z kamienia polnego – 20% powierzchni (700 zł x 220 m² x 20%)30.800 zł
  7. Rozbiórka nawierzchni pod budowę chodnika wraz z utylizacją (140 zł x 340 m²)47.600 zł
  8. Chodnik podbudowa - 20 cm (35 zł x 225 m²)9.100 zł
  9. Chodnik z kostki brukowej (150 zł x 340 m²)51.000 zł
  10. Krawężnik i obrzeża betonowe drogowe (55 zł x 308 m)16.940 zł
  11. Słupek metalowy 80cm (80 zł x 67 szt.)5.360 zł
  12. Wykonanie chodnika, słupków i krawężnika (180 zł x 340 m²)61.200 zł

  Pliki do pobrania

  Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

  Zgłoszenie projektu

  14.04.2022 r.

  Weryfikacja formalna

  Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;

  Wynik weryfikacji: pozytywny

  Weryfikacja merytoryczna

  Głosowanie

  Realizacja

  Zakończenie realizacji

  Inne projekty ogólnomiejskie

  Projekt nr: OBB001


  Kamery stacjonarne
  Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
  Wnioskodawca: Zygmunt Wolicki

  Projekt nr: OBB002


  Obiekt rekreacyjno-sportowy
  Koszt szacunkowy: 7 000 000,00 zł
  Wnioskodawca: Roman Mordarski

  Projekt nr: OBB003


  Psi Park w parku Jordanowskim
  Koszt szacunkowy: 100 000,00 zł
  Wnioskodawca: Sara Siciarz

  Projekt nr: OBB004


  Centrum sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany
  Koszt szacunkowy: 580 000,00 zł
  Wnioskodawca: Maksymilian Pryga

  Projekt nr: OBB005


  Bezpiecznie i zdrowo do szkoły - remont dojścia do Szkoły Podstawowej nr 2 i budowa stacji rowerowej
  Koszt szacunkowy: 797 000,00 zł
  Wnioskodawca: Krzysztof Stopa

  Projekt nr: OBB008


  "Ogród BBardzo kulturalny - z książką i sztuką w tle"
  Koszt szacunkowy: 2 150 500,00 zł
  Wnioskodawca: Aleksandra Tarnawa

  Projekt nr: OBB009


  Bielsko-Biała piękne miasto - poprawa wizerunku we wszystkich dzielnicach
  Koszt szacunkowy: 7 150 000,00 zł
  Wnioskodawca: Sylwia Calów

  Projekt nr: OBB011


  Bezpieczny trotuar dla pieszych
  Koszt szacunkowy: 350 000,00 zł
  Wnioskodawca: Jerzy Gaweł

  Projekt nr: OBB012


  "Złota Rączka"
  Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
  Wnioskodawca: Elżbieta Rosińska

  Projekt nr: OBB014


  OCHOTNICY I DZIELNICE
  Koszt szacunkowy: 8 000 000,00 zł
  Wnioskodawca: Adam Lorek

  Projekt nr: OBB016


  Miniboisko wielofunkcyjne
  Koszt szacunkowy: 290 000,00 zł
  Wnioskodawca: Paweł Mołek

  Projekt nr: OBB017


  Ślizgawka dla PRAWOSKRĘTNYCH
  Koszt szacunkowy: 4 000,00 zł
  Wnioskodawca: Marcin Szpak
  Wybrane projekty

  Nie wybrano projektu


  Nie wybrano projektu


  Przejdź do głosowania