Bezpiecznie i zdrowo do szkoły - remont dojścia do Szkoły Podstawowej nr 2 i budowa stacji rowerowej

Galeria

Opis zadania

Plac Marcina Lutra stanowi ważne miejsce w historii naszego miasta. Niejeden spacer po zabytkach i ciekawych miejscach wiedzie przez ten uroczy zakątek. Właśnie tutaj znajduje się jedyny w całej Polsce pomnik Lutra. Turyści i mieszkańcy chętnie tu zaglądają, aby odnaleźć oazę spokoju w zatłoczonym centrum. Przy placu znajduje się też Szkoła Podstawowa nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja. Niestety w tym pięknym miejscu brak jest chodników, a obecny stan nawierzchni wokół szkoły utrudnia poruszanie się pieszo lub rowerem. Dzieci codziennie mieszają się z samochodami w drodze do szkoły, a kiedy pada deszcz – skaczą przez kałuże i błoto, które otaczają szkołę. Turyści z trudem lawirują między samochodami. Pora to zmienić!

Projekt został podzielony na cztery zadania:

 1. Instalacja stacji rowerowej. Będzie ona publiczna, dostępna każdego dnia, przez całą dobę i co najważniejsze – łatwa w obsłudze. Stacja naprawy rowerów przyda się nie tylko rowerzystom, ale także rodzicom z dziećmi w wózkach, opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy chcieliby podreperować wózek inwalidzki. Możliwe też będzie pompowanie piłek sportowych. W proponowanym miejscu znajdują się już chętnie używane stojaki rowerowe.
 2. Remont istniejącego układu komunikacyjnego wokół szkoły. Obecnie stanowi dojazd i dojście do szkoły. Należy podkreślić, że ten teren jest objęty szczególną opieką Konserwatora Zabytków jako wyjątkowo cenny. Proponujemy wykonać nową drogę wzdłuż budynków szkolnych nr 7 i 8 z kostki betonowej lub granitowej (ok. 700 m²) z zachowaniem pozostałości nawierzchni z otoczaków w obrębie koryt odwadniających. Natomiast na odcinku od strony drukarni proponujemy zostawić nawierzchnię z kamienia rzecznego, dokonując drobnych napraw miejscowych (szacujemy, że będzie on dotyczył 20% z całkowitej powierzchni 220 m²).
 3. Remont istniejącego odcinka chodnika: obecnie istnieje mały fragment chodnika o długości 40 mb. Niestety jego stan można ocenić jako bardzo zły, a ponadto często jest zajęty przez parkujące samochody. Główne zadanie to rozbiórka istniejącego chodnika i budowa nowego o szerokości 2 m (jak obecnie) z kostki brukowej o łącznej powierzchni 80 m² wraz z montażem słupków do zabezpieczenia przed samochodami.
 4. Budowa nowego odcinka chodnika: poza wspomnianym fragmentem chodnika reszta ulicy, która prowadzi do szkoły to nawierzchnia asfaltowa w większości przeznaczona na przejazd samochodów lub na miejsca parkingowe. Główne zadania to: usunięcie fragmentu nawierzchni asfaltowej (260 m²), budowa nowego chodnika z kostki brukowej o szerokości:
 • 1 m na odcinku przeznaczonym na postój dla rodziców, którzy dowożą lub odbierają dzieci (tzw. „kiss and ride”) i równocześnie na przejazd samochodów;
 • 2 m na pozostałych fragmentach wraz z montażem słupków do zabezpieczenia przed samochodami.

  Lokalizacja

  Plac Marcina Lutra, dzielnica Śródmieście. Dotyczy działek (szczegóły na załączonej mapie ze szkicem projektu z podkładem ewidencji gruntów):
  • 246101_1.0057.63/2 (kościół i teren drukarni)
  • 246101_1.0004.15/1 (teren drukarni)
  • 246101_1.0004.15/2 (skwer)
  • 246101_1.0004.18 (skwer, szkoła budynek B (nr. 8))
  • 246101_1.0004.1082 (szkoła, budynek B (nr 8))
  • 246101_1.0004.1083 (szkoła, budynek A (nr 7))
  • 246101_1.0004.901 (droga, mały fragment)
  • 246101_1.0004.902/1 (droga)
  • 246101_1.0004.902/2 (droga, mały fragment)
  • 246101_1.0004.903 (teren parkingu/droga)
  • 246101_1.0004.904 (droga)

  Stan własnościowy terenu

  Obecny stan własności poszczególnych działek, na których są planowane roboty budowlano-remontowe jest wymieniony poniżej:

  • Dz. 63/2 obręb Dolne Przedmieście 57 – Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko
  • Dz. 15/1, 15/2, 18, 902/1, 1082, 1083 obręb Górne Przedmieście – Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko
  • Dz. 901, 902/1, 902/2, 903, 904 obręb Górne Przedmieście – Gmina Bielsko-Biała

  Uzyskano oświadczenie ze zgodą na realizację na nieruchomości należących do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Bielsko zadania publicznego opisanego w projekcie.

  Części składowe zadania

  1. Dokumentacja projektowa (uzgodniona przez Konserwatora Zabytków)35.000 zł
  2. Obsługa geodezyjna10.000 zł
  3. Zakup oraz instalacja stacji naprawy rowerów10.000 zł
  4. Wykonanie remontu odwodnienia wraz z wpustami deszczowymi30.000 zł
  5. Wykonanie drogi z kostki betonowej lub granitowej wraz z podbudową (700 zł x 700 m²)490.000 zł
  6. Remont cząstkowy istniejącej drogi z kamienia polnego – 20% powierzchni (700 zł x 220 m² x 20%)30.800 zł
  7. Rozbiórka nawierzchni pod budowę chodnika wraz z utylizacją (140 zł x 340 m²)47.600 zł
  8. Chodnik podbudowa - 20 cm (35 zł x 225 m²)9.100 zł
  9. Chodnik z kostki brukowej (150 zł x 340 m²)51.000 zł
  10. Krawężnik i obrzeża betonowe drogowe (55 zł x 308 m)16.940 zł
  11. Słupek metalowy 80cm (80 zł x 67 szt.)5.360 zł
  12. Wykonanie chodnika, słupków i krawężnika (180 zł x 340 m²)61.200 zł

  Pliki do pobrania

  Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

  Zgłoszenie projektu

  14.04.2022 r.

  Weryfikacja formalna

  Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;

  Wynik weryfikacji: pozytywny

  Weryfikacja merytoryczna

  Jednostka weryfikująca: Wydział Inwestycji (wiodący), Miejski Konserwator Zabytków, Wydział Urbanistyki i Architektury, Miejski Zarząd Dróg, Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości).

  Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna.

  Kwota szacunkowa po weryfikacji: 1 694 203,00 zł.

  Można założyć, że w zakresie wykonania chodnika pojawią się roboty dodatkowe w zakresie remontu nawierzchni drogi, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty realizacji. Prawdopodobnie będzie konieczne również wykonanie Projektu Organizacji Ruchu (kompetencje MZD).

  MZD nie wnosi uwag do remontu chodnika objętego projektem (chodnik nie znajduje się w pasie dróg publicznych ani w trwałym zarządzie MZD). Zbliżenie chodnika do ul. Modrzewskiego i ul. Waryńskiego należy uzgodnić na etapie opracowywania projektu wykonawczego.

  Wnioskowany teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Nowe nawierzchnie należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (Miejski Konserwator Zabytków sugeruje nawierzchnię nie z kostki betonowej ale kamiennej).

  Głosowanie

  15.05.-31.05.2023 r.

  Realizacja

  Projekt nie został wybrany do realizacji w głosowaniu mieszkańców.

  Zakończenie realizacji

  Inne projekty

  Projekt nr: OBB001


  Kamery stacjonarne
  Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

  Projekt nr: OBB002


  Obiekt rekreacyjno-sportowy
  Koszt szacunkowy: 3 038 322,50 zł

  Projekt nr: OBB004


  Centrum sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany
  Koszt szacunkowy: 805 750,00 zł

  Projekt nr: OBB008


  "Ogród BBardzo kulturalny - z książką i sztuką w tle"
  Koszt szacunkowy: 2 225 000,00 zł

  Projekt nr: OBB009


  Bielsko-Biała piękne miasto - poprawa wizerunku we wszystkich dzielnicach
  Koszt szacunkowy: 5 185 000,00 zł

  Projekt nr: OBB011


  Bezpieczny trotuar dla pieszych
  Koszt szacunkowy: 570 000,00 zł

  Projekt nr: OBB012


  "Złota Rączka"
  Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

  Projekt nr: OBB014


  OCHOTNICY I DZIELNICE
  Koszt szacunkowy: 7 586 500,00 zł

  Projekt nr: OBB016


  Miniboisko wielofunkcyjne
  Koszt szacunkowy: 220 808,50 zł

  Projekt nr: OBB017


  Ślizgawka dla PRAWOSKRĘTNYCH
  Koszt szacunkowy: 4 000,00 zł