Cele Budżetu Obywatelskiego

Cele Budżetu Obywatelskiego

Budżet obywatelski to jedna z najskuteczniejszych praktyk współuczestnictwa, mających na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.

Na czym więc polega skuteczność budżetu obywatelskiego? Jakie są jego cele?

  • pozwala wraz z mieszkańcami podejmować decyzje o rozwoju miasta;
  • promuje innowacyjność i przedsiębiorczość;
  • pozwala uzyskać od mieszkańców szereg szczegółowych informacji dotyczących tego, jak dane miasto funkcjonuje;
  • wspiera proces decentralizacji władzy;
  • buduje zaufanie mieszkańców do samorządu i jego przedstawicieli.

Budżet obywatelski zachowuje zalety narzędzia oraz projektu, a jednocześnie:

  • zapraszając mieszkańców i użytkowników miasta do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta, nadaje im rolę równorzędną z politykami i urzędnikami;
  • tym samym daje mieszkańcom prawo do miasta – nie zabiera go tym, którzy już je posiadają (prezydentowi, radnym, urzędnikom), ale rozszerza je na tych, którym dotychczas nie zostało ono przyznane albo z niego nie korzystali.